Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenie premium

W Sądzie Rejonowym w Krośnie w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Marii Malinowskiej i Jana Malinowskiego o stwierdzenia nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Łężanach

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Przemyślu - Wydziałem I Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Marii Hamryszczak o stwierdzenie nabycia spadku po Włodzimierzu Małym

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie pod sygn. akt I Ns 345/20 z wniosku Wolodymira Konarskiego toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po: Marcie (Marii) Konarskiej

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Sanoku I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 52/22, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Wiktorii Partyka

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Sanoku I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 575/21 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Antoninie Dec

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem XI Cywilnym toczy się postępowanie o uregulowanie wł. gospodarstwa rolnego poł. w Łowisku, gmina Kamień

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem XI Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Kazimierzu Kłosowicz

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem XI Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Nowak

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w XI Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Apolonii Szajner

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w XI Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Łojko

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Ogłoszenia medium

Przed Sądem Rejonowym w Dębicy toczy się postępowanie w sprawie I Ns 151/21 z wniosku Łukasza Kubik o ustanowienie drogi koniecznej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Dębicy toczy się postępowanie w sprawie I Ns 363/16 z wniosku Gminy Żyraków o stwierdzenie, że wnioskodawca Gmina Żyraków nabył przez zasiedzenie własność nieruchomości położonej w Straszęcinie

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, poł. w obrębie 0004 Jadachy

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu toczy się postępowanie z wniosku Katarzyny Wryk o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonych w Tarnobrzegu

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

 Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 101,50 zł

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu toczy się postępowanie z wniosku Józefy Tomczyk o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Poręby Dębskie

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Wójta Gminy Świlcza zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 9/2006 w miejscowości Bratkowice

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rejonowym w Mielcu Wydział I Cywilny pod sygn. I Ns 313/21 toczy się sprawa z wniosku Janiny Moskal i Wiesława Moskala o nabycie w drodze zasiedzenia własności nieruchomości

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3253,00 zł

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Partnerzy serwisu