Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

W Sądzie Rejonowym w Grajewie Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku Ryszardzie Jabłońskim

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Suwałkach toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości zabudowanej położonej w Suwałkach przy ul. Utrata Krótka

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Ogłoszenie Burmistrza Zabłudowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie wsi Kuriany, gmina Zabłudów – etap I

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogoszenie ​​​​​​​o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wierzbowo, gmina Grajewo

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Popowo, gmina Grajewo

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Popowo, gmina Grajewo

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Mareckie, gmina Grajewo

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Flesze, gmina Grajewo

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cyprki, gmina Grajewo

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Przed Sądem Rejonowym w Suwałkach I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Alicji Wołyniec i Jarosławie Wołyniec oraz o otwarcie i ogłoszenie testamentu Alicji Wołyniec i Jarosława Wołyniec

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Partnerzy serwisu