Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Białegostoku o wydaniu decyzji udzielającej Prezydentowi Miasta Białegostoku zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie  ulic Rodzinnej i Sielskiej– dróg gminnych w Białymstoku

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 1543B i tunelu drogowego (TD-02) w ciągu drogi powiatowej oraz...

Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku w rejonie ulic Świętojańskiej i Akademickiej

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (w rejonie ulic Daliowej i Leśna Polana)  

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku w rejonie ulic K. Pułaskiego i Transportowej

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Białegostoku zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 455/2022, znak: DUA-X.6740.2.3.2022 w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 1009/2012 znak: DAR-V.6740.2.14.2012

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Partnerzy serwisu