Partnerzy serwisu:

Komunikaty urzędów, firm, spółek giełdowych, sądowe i inne – na portalu komunikaty.pl znajdą je Państwo jednym miejscu! Zawierają one informacje, które ustawowo powinny być ogólnodostępne i łatwe w odbiorze. Dzięki wyszukiwarce będą Państwo zawsze na bieżąco.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenie premium

Przed Sądem Rejonowym w Łomży Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o zasiedzenie działki gruntu położonej przy ul. Długiej 4, w Miastkowie, powiat łomżyński

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Obwieszczenie Starosty Monieckiego o skompletowaniu akt sprawy dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 104118B ul. Ks. J. Twardowskiego w m. Mońki

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty urzędów

Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Mieczysławie Marcinowiczu s. Józefa i Stanisławy

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Snitkowskiej, c. Michała i Olgi

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Michałowie, gmina Michałowo, powiat białostocki, województwo podlaskie

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Mielko, synu Anatola i Niny

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Ogłoszenie Burmistrza Zabłudowa o wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenia medium

Ogłoszenie Burmistrza Zabłudowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża piasku  Tatarowce VI w gminie Zabłudów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Obwieszczenie Starosty Monieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Wójta Dobrzyniewo Duże o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty (rejon ul. Leśnej)

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Sąd Rejonowy w Grajewie wzywa spadkobierców Władysława Iwańskiego w sprawie o zasiedzenie własności nieruchomości położonej gmina Grajewo

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Obwieszczenie Starosty Monieckiego o skompletowaniu akt sprawy dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Informacja Starosty Powiatu Białostockiego o wyłożeniu do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych ewidencji gruntów i budynków obrębów CHODORY, CZACZKI MAŁE, CZACZKI WIELKIE, DOŁKI, gm. Turośń Kościelna

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Informacja Starosty Powiatu Białostockiego o wyłożeniu do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych ewidencji gruntów i budynków obrębów BOJARY, BOROWSKIE CIBORY, BOROWSKIE GZIKI, BOROWSKIE MICHAŁY, BOROWSKIE OLKI, BOROWSKIE SKÓRKI,...

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Komunikaty

Informacja o stwierdzeniu nabycia spadku, poszukiwaniu osób do niego uprawnionych czy o zwrocie depozytu – takie komunikaty wydają sądy. Urzędy, zarówno samorządowe jak i państwowe, informują zaś o wszczęciu postępowania, wyłożeniu do wglądu dokumentacji oraz konsultacjach społecznych. To tylko przykłady komunikatów, które wydają na co dzień polskie instytucje. Teraz mogą je Państwo znaleźć w jednym miejscu - na portalu komunikaty.pl. To miejsce powinien znać każdy Polak.  

W komunikatach urzędy zamieszczają informacje, które dotyczą każdego obywatela. Trudno byłoby w inny sposób dotrzeć do tak szerokiego grona odbiorców. Niełatwym zadaniem jest też sprawdzanie ich treści na bieżąco na stronach internetowych poszczególnych instytucji. Ograniczenie zasięgu czasowego, terytorialnego czy branżowego przefiltruje dostępne komunikaty i wskaże tylko te, które Państwa interesują. Po wybraniu interesującego komunikatu będą mieli Państwo możliwość poznania najważniejszych informacji oraz jego treści. Zapraszamy do zapoznania się z tą kategorią oraz założenia alertów na nowe ogłoszenia i zapisania się do newslettera. Nie ominą Państwa żadne ważne informacje!