Partnerzy serwisu:

Komunikaty dla

Wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne, czyli m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin, policja, straż, szpitale i inne mają obowiązek informacyjny wobec społeczeństwa. Poniżej znajduje się lista komunikatów od instytucji w województwie podlaskim.

To zawsze aktualna baza ogłoszeń, w której znajdą Państwo komunikaty opublikowane w województwie podlaskim.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego dotyczące inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę dróg gminnych: ul. Zagórnej i ul. Północnej w m. Jurowce, gm. Wasilków

Komunikaty Komunikaty urzędów

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Powiatu Bielskiego przeznaczonych do zbycia - zwrotnego przeniesienia darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku w rejonie ulic Miodowej i Klonowej

Komunikaty Komunikaty urzędów

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Białymstoku o zamiarze oraz o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Białegostoku dotyczące inwestycji drogowej w ramach budowy układu drogowego w rejonie „Toru Wschodzący Białystok – odcinek II”

Komunikaty Komunikaty urzędów

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego dotyczące inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi gminnej ul. Łąkowej w m. Fasty

Komunikaty Komunikaty urzędów

Zawiadomienie Starosty Powiatu Białostockiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 139518B ul. Słonecznej oraz drogi gminnej Nr 139521B ul. Malinowej w m. Nowe...

Komunikaty Komunikaty urzędów

Zarząd Mienia Komunalnego podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony wykaz ekranów audiowizualnych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Prezydenta miasta Białegostoku o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Komunikaty Komunikaty urzędów

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach

Komunikaty Komunikaty urzędów

Nasz portal to najszersza baza online komunikatów w województwie podlaskim. Lista jest podzielona na komunikaty pochodzące z urzędów, sądów oraz firm w województwie podlaskim.