Partnerzy serwisu:

Komunikaty dla

Wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne, czyli m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin, policja, straż, szpitale i inne mają obowiązek informacyjny wobec społeczeństwa. Poniżej znajduje się lista komunikatów od instytucji w województwie pomorskim.

To zawsze aktualna baza ogłoszeń, w której znajdą Państwo komunikaty opublikowane w województwie pomorskim.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenie premium

W Sądzie Rejonowym  Gdańsk - Południe w Gdańsku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Grzegorzu Przybylskim

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Wydział XII Cywilny  toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Antonim Rybaku

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Wydział XII Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Janinie Jaworskiej-Gabale

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym  Gdańsk - Południe w Gdańsku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Romanie Dąbrowskim

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku postanowienie zezwolił wnioskodawczyni Dorocie Gębka na złożenie do depozytu sądowego kwoty tytułem świadczenia zasądzonego na rzecz zmarłego Józefa Michna

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Sopocie Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Antoninie Marii Jurkiewicz

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Ogłoszenia standardowe

Partner Logo

Informacja Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Komunikaty Komunikaty urzędów

Wojewoda Pomorski zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Gdańska informuje o przyjęciu do Biura Rzeczy Znalezionych w dniu 22.02.2024r. roweru m-ki Santa Cruz znalezionego przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku

Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie Burmistrza Brus o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Komunikaty Komunikaty urzędów

Wojewoda Pomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Gdańska informuje o przyjęciu do Biura Rzeczy Znalezionych środków pieniężnych

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Kupieckiej”

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komunikaty Komunikaty urzędów

Wojewoda Pomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

Komunikaty Komunikaty urzędów

Wojewoda Pomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Komunikaty Komunikaty urzędów

Nasz portal to najszersza baza online komunikatów w województwie pomorskim. Lista jest podzielona na komunikaty pochodzące z urzędów, sądów oraz firm w województwie pomorskim.