Partnerzy serwisu:

Komunikaty urzędów, firm, spółek giełdowych, sądowe i inne – na portalu komunikaty.pl znajdą je Państwo jednym miejscu! Zawierają one informacje, które ustawowo powinny być ogólnodostępne i łatwe w odbiorze. Dzięki wyszukiwarce będą Państwo zawsze na bieżąco.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

P.U.P.H. POMKOL Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kolbudach ogłasza wystawienie na sprzedaż majątku z trzech grup: 1.maszyny i urządzenia, 2. pojazdy, 3. materiały hutnicze

Komunikaty Komunikaty firm

Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie Katarzynie Bąkowskiej

Komunikaty Komunikaty z Sądów
Partner Logo

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia o możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom...

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadmia o możliwości zapoznania się projektu Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Burmistrz Miasta Lęborka zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Lęborku Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komunikaty Komunikaty urzędów

Wójt Gminy Nowa Karczma zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Karczma

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Gdańska o wywieszeniu Zarządzen w sprawie użyczenia oraz zatwierdzenia i podania do wiadomości wykazu zawierającego opis lok. użytkowego przeznaczonego do oddania w użyczenie

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Gdańska o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu publicznego ograniczonego

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Wójt Gminy Ustka zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka” zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII.338.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 24 maja 2013 roku

Komunikaty Komunikaty urzędów

Komunikaty

Informacja o stwierdzeniu nabycia spadku, poszukiwaniu osób do niego uprawnionych czy o zwrocie depozytu – takie komunikaty wydają sądy. Urzędy, zarówno samorządowe jak i państwowe, informują zaś o wszczęciu postępowania, wyłożeniu do wglądu dokumentacji oraz konsultacjach społecznych. To tylko przykłady komunikatów, które wydają na co dzień polskie instytucje. Teraz mogą je Państwo znaleźć w jednym miejscu - na portalu komunikaty.pl. To miejsce powinien znać każdy Polak.  

W komunikatach urzędy zamieszczają informacje, które dotyczą każdego obywatela. Trudno byłoby w inny sposób dotrzeć do tak szerokiego grona odbiorców. Niełatwym zadaniem jest też sprawdzanie ich treści na bieżąco na stronach internetowych poszczególnych instytucji. Ograniczenie zasięgu czasowego, terytorialnego czy branżowego przefiltruje dostępne komunikaty i wskaże tylko te, które Państwa interesują. Po wybraniu interesującego komunikatu będą mieli Państwo możliwość poznania najważniejszych informacji oraz jego treści. Zapraszamy do zapoznania się z tą kategorią oraz założenia alertów na nowe ogłoszenia i zapisania się do newslettera. Nie ominą Państwa żadne ważne informacje!