Partnerzy serwisu:

Komunikaty urzędów, firm, spółek giełdowych, sądowe i inne – na portalu komunikaty.pl znajdą je Państwo jednym miejscu! Zawierają one informacje, które ustawowo powinny być ogólnodostępne i łatwe w odbiorze. Dzięki wyszukiwarce będą Państwo zawsze na bieżąco.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenie premium

W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Wydział XII Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Aleksandrze Macieju Konarzewskim

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Wydział XII Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Tadeuszu Żebrowskim

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym Gdańsk - Południe w Gdańsku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku m.in. po Annie Piekrul

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym Gdańsk - Południe w Gdańsku XII Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Tkaczyk

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Bytowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Tobolskim

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku w Wydziale XIII Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Rybickiej

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Janie Ksiąźyńskim i po Jadwidze Stanisławie Książyńskiej

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Dariuszu Piotrze Warchole

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenia standardowe

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Wakoz Budownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka masy upadłości czwartej uzupełniającej listy wierzytelności

Komunikaty Komunikaty z Sądów
Partner Logo

Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie „ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Ustki obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,...

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Burmistrz Miasta Ustka zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „STANICA I SKATEPARK”

Komunikaty Komunikaty urzędów

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku

Komunikaty Komunikaty z Sądów
Partner Logo

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komunikaty Komunikaty urzędów

Wójta Gminy Nowa Karczma informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. NSZZ Solidarność” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Plan przy rzece Raduni” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Komunikaty Komunikaty urzędów

Komunikaty

Informacja o stwierdzeniu nabycia spadku, poszukiwaniu osób do niego uprawnionych czy o zwrocie depozytu – takie komunikaty wydają sądy. Urzędy, zarówno samorządowe jak i państwowe, informują zaś o wszczęciu postępowania, wyłożeniu do wglądu dokumentacji oraz konsultacjach społecznych. To tylko przykłady komunikatów, które wydają na co dzień polskie instytucje. Teraz mogą je Państwo znaleźć w jednym miejscu - na portalu komunikaty.pl. To miejsce powinien znać każdy Polak.  

W komunikatach urzędy zamieszczają informacje, które dotyczą każdego obywatela. Trudno byłoby w inny sposób dotrzeć do tak szerokiego grona odbiorców. Niełatwym zadaniem jest też sprawdzanie ich treści na bieżąco na stronach internetowych poszczególnych instytucji. Ograniczenie zasięgu czasowego, terytorialnego czy branżowego przefiltruje dostępne komunikaty i wskaże tylko te, które Państwa interesują. Po wybraniu interesującego komunikatu będą mieli Państwo możliwość poznania najważniejszych informacji oraz jego treści. Zapraszamy do zapoznania się z tą kategorią oraz założenia alertów na nowe ogłoszenia i zapisania się do newslettera. Nie ominą Państwa żadne ważne informacje!