Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Przed Sądem Rej. w Zabrzu toczy się sprawa z wniosku Władysławy Chmielowskiej o nabycia spadku po Stanisławie Ignacym Kalembkiewiczu, synu Franciszka i Marii

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rej. w Żywcu toczy się sprawa z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Żywieckiego o uregulowanie własności części działki położonej w Zwardoniu gm. Rajcza

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rej. w Będzinie toczy się postępowanie z wniosku Teresy Koścień o nabycia spadku po Marii Stanik z d. Konior, córce Floriana i Anny

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej w Wydziale X Cywilnym toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Harężlak

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rej. w Bielsku- Białej z wniosku Aleksandry Mikuły toczy się postępowanie o zasiedzenie części nieruchomości oznaczonej jako pgr 655/23 w Jaworzu

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Mysłowicach toczy się postępowanie z wniosku Gm. Mysłowice-MZGK w Mysłowicach o stwierdzenie nabycia spadku po Antonim Hermanza

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rej. w Będzinie toczy się postępowanie z wniosku Zbigniewa Gieroba-Kieliszka o nabycia spadku po Stanisławie Bolesławie Kieliszku, synu Jacentego i Stanisławy

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Wójt Gminy Mykanów zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania miejscowości Mykanów przy ul. Częstochowskiej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Wójt Gminy Mykanów zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu proj. miejscowego planu zagospod. przestrzennego w miejscowości Grabowa przy ul. Mykanowskiej i Długosza w gm. Mykanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Sąd Rej. w Mysłowicach, Wydz. I Cywilny, informuje, iż z wniosku SKOK „Boże Dary” z siedzibą w Katowicach toczy się postępowanie o nabycie spadku po Macieju Kuczowolskim

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Partnerzy serwisu