Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Wójt Gminy Konopiska informuje wyłożenie do wglądu proj. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gm. Konopiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Prezydent Miasta Mikołowa ogłasza wyłożenie do wglądu proj. zagospod. przestrzennego fragmentu m. Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej - etap II 

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Przed Sądem Rejonowym w Bytomiu w l Wydz. Cywilnym toczy się o nabycie spadku po Barbarze Blewąskiej, córce Ryszarda i Czesławy

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Mikołowie, toczy się postępowanie z wniosku ING Banku Śląskiego SA w Katowicach o nabycia spadku po Izabeli Wszeborowskiej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Mikołowie, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Grela

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Wójt Gminy Mstów ogłasza przystąpienie do sporządzenia planów zagospod. przestrzennego obszarów poł.: pn. cz. sołectwa Jaskrów oraz miejscowości Latosówka

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Burmistrz Mikołowa ogłasza wyłożenie do wglądu proj. zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" dla obszaru poł. w rej. ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej 

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Burmistrz Blachowni informuje o wykazie nieruchomości do oddania w użyczenie położonej w Blachowni przy ul. Sienkiewicza 15

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Wójt Gminy Krupski Młyn zawiadamia o wyłożeniu do wglądu proj. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego Gm. Krupski Młyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Wójt Gminy Mstów ogłasza wyłożenie do wglądu proj. planu zagospod. przestrzennego obszaru zlokalizowanego przy ulicy Wyzwolenia w miejscowości Wancerzów w gm. Mstów 

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów