Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Wójt Gminy Mykanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będącej w użytkowaniu wieczystym

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie Burmistrza Krzepic o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obszaru przy ulicach Dolnej i Muznerowskiego w mieście Krzepice

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej w Wydziale X Cywilnym toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Harężlak

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rej. w Bielsku- Białej z wniosku Aleksandry Mikuły toczy się postępowanie o zasiedzenie części nieruchomości oznaczonej jako pgr 655/23 w Jaworzu

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Mysłowicach toczy się postępowanie z wniosku Gm. Mysłowice-MZGK w Mysłowicach o stwierdzenie nabycia spadku po Antonim Hermanza

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rej. w Będzinie toczy się postępowanie z wniosku Zbigniewa Gieroba-Kieliszka o nabycia spadku po Stanisławie Bolesławie Kieliszku, synu Jacentego i Stanisławy

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Wójt Gminy Mykanów zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania miejscowości Mykanów przy ul. Częstochowskiej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Wójt Gminy Mykanów zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu proj. miejscowego planu zagospod. przestrzennego w miejscowości Grabowa przy ul. Mykanowskiej i Długosza w gm. Mykanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Rybnicki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania adm. dot. sposobu koszystania z nieruch. poł. na terenie Powiatu Rybnickiego, Gminie Lyski, obręb Pstrążna

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Burmistrz Miasta Imielin podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Partnerzy serwisu