Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

W Sądzie Rejonowym w Kielcach VIII Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Iwonie Jadwidze Frankiewicz

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości poł. w Nietulisku Dużym

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Pińczowie I Wydział Cywilny toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości rolnej położonej we Wrocieryżu

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Końskich toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej Miłakowie, gmina Gowarczów

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rejonowym w Końskich toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej Rogówku, gmina Gowarczów

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Pińczowie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Wądek

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Końskich toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Grażynie Garbacz

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Starosta Kielecki zawiadamiao wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej w ramach zadnia pn.:: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396T od km 0+00 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno”

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

W Sądzie Rejonowym w Pińczowie I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Stanisławie Sakwa

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Pińczowie, w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości gruntowych, poł. miejscowości Zagajów

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Partnerzy serwisu