Partnerzy serwisu:

Komunikaty dla

Wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne, czyli m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin, policja, straż, szpitale i inne mają obowiązek informacyjny wobec społeczeństwa. Poniżej znajduje się lista komunikatów od instytucji w województwie świętokrzyskim.

To zawsze aktualna baza ogłoszeń, w której znajdą Państwo komunikaty opublikowane w województwie świętokrzyskim.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia medium

Przed Sądem Rejonowym w Starachowicach toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brzezie, gmina Pawłów

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy w Starachowicach informuje o toczącym się postępowaniu z wniosku Grażyny Szymczak o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Stawiarskiej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Wójt Gminy Miedziana Góra zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Starosta Kielecki zawiadamia o budowie drogi gminnej w msc. Bieliny

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Wójt Gminy Górno zawiadamiao wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Leszczyny”

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie o zasiedzenia własności nieruchomości poł. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie o zasiedzenia wł. nieruchomości poł. w msc. Janik

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie o zasiedzenie wł. nieruchomości położonej w Kunowie

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości poł. w miejscowości Skarbka, gmina Bałtów

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Kielcach toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości poł. w Winnej, gmina Łagów

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Nasz portal to najszersza baza online komunikatów w województwie świętokrzyskim. Lista jest podzielona na komunikaty pochodzące z urzędów, sądów oraz firm w województwie świętokrzyskim.