Partnerzy serwisu:

Komunikaty dla

Wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne, czyli m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin, policja, straż, szpitale i inne mają obowiązek informacyjny wobec społeczeństwa. Poniżej znajduje się lista komunikatów od instytucji w województwie wielkopolskim.

To zawsze aktualna baza ogłoszeń, w której znajdą Państwo komunikaty opublikowane w województwie wielkopolskim.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenie premium

Starosta Poznański zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Poznański zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty urzędów

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ogłasza, że w tutejszym Sądzie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Antonim Śliwowskim

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Starosta Ostrzeszowski zawiadamia, że wywieszony został operat opisowo-kartograficzny z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej 301804_2 Kobyla Góra

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Marianie Łaganowskim

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Autostrada Wielkopolska i Autostrada Eksploatacja S.A. informują, że zmianie ulegają stawki za przejazd płatnymi odcinkami A2 Nowy Tomyśl–Konin dla wszystkich kategorii pojazdów

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty firm

W Sądzie Rejonowym Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jarosławie Czechowskim

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów
Partner Logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Komorniki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Komorniki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rejonowym w Kościanie toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości położonej w Spławiu

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Ogłoszenia medium

Starosta Poznański zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia oraz o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Kaźmierz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowości Bytyń

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Buk  do roku 2033

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pobiedziska

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Dopiewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Kaźmierz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaźmierz – Kiączyn

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Dopiewo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Poznański zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Poznański zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Poznański zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Nasz portal to najszersza baza online komunikatów w województwie wielkopolskim. Lista jest podzielona na komunikaty pochodzące z urzędów, sądów oraz firm w województwie wielkopolskim.