Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Prezydent Miasta Poznania zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Starosta Poznański zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji

Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Poznański zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Poznański zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Komunikaty Komunikaty urzędów

​​​​​​​Sędzia-Komisarz zawiadamia, że został sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Przedsiębiorstwa Zagranicznego "INTER - FRAGRANCES" Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Prezydent Miasta Konina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piły o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Poznania podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Konina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Starosta Poznański zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego

Komunikaty Komunikaty urzędów

Partnerzy serwisu