Postępowanie na usługi społeczne - procedura

Marta Mikulska-Nawacka
14.08.2017 , aktualizacja: 05.09.2017 10:52
A A A
Postępowanie na usługi społeczne

Postępowanie na usługi społeczne (Agencja Gazeta)

W postępowaniu na usługi społeczne o wartości wyższej niż 750.000 euro oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału należy złożyć w formie JEDZ.

Pytanie:

Udzielam zamówienia na usługi społeczne o wartości powyżej 750.000 euro. Czy oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków wykonawcy składają w formie JEDZ, czy może to być zwykłe oświadczenie? Czy można wymagać wadium? Czy cena może stanowić kryterium z wagą 100%? Czy jest wzór protokołu z takiego postępowania?

Słownik Prawa zamówień publicznych

Odpowiedź:

Oświadczenie należy złożyć w formie JEDZ. Wolno wymagać wadium. Brak odgórnego wzoru protokołu w takim postępowaniu. W kwestii ustalenia kryterium ceny z wagą 100% należy zachować ostrożność.

Przetargi z całego kraju

Postępowanie na usługi społeczne

Poniżej przedstawiam wyjaśnienie 4 kwestii poruszonych w pytaniu:

1. W postępowaniu na usługi społeczne o wartości wyższej niż 750.000 euro oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału należy złożyć w formie JEDZ. Wynika to z faktu, że w procedurach tych stosuje się odpowiednio m.in. art. 22 i 24 ustawy Pzp, które dotyczą spełniania warunków oraz potwierdzania braku podstaw do wykluczenia. Dokumentem wstępnie poświadczającym powyższe okoliczności w procedurach prowadzonych w tzw. "progach unijnych" jest oświadczenie w formie JEDZ.

2. Zamawiający ma w tym przypadku prawo zażądać wadium, gdyż żaden z przepisów dotyczących usług społecznych nie zabrania stosowania regulacji dotyczących tego zabezpieczenia.

3. Odnosząc się z kolei do kryteriów oceny ofert, to zamawiający, w myśl art. 138l ustawy Pzp, teoretycznie mógłby zastosować kryterium oceny ofert 100%, gdyż przepis ten nie wskazuje na zastosowanie przy usługach społecznych Działu II rozdziału 4 ustawy Pzp. Jednocześnie ustawa nie zawiera wprost zapisu, że art. 91 ustawy Pzp nie stosuje się albo że zamawiający może odstąpić od stosowania przepisu - tak jak to wskazano np. przy zamówieniu z wolnej ręki.

Zobacz także