Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

Marek Okniński
20.02.2012 , aktualizacja: 17.06.2015 09:09
A A A Drukuj
Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, którego procedura jest w pełni otwarta na konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia publicznego.
Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, którego procedura jest w pełni otwarta na konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia publicznego. W 2014 roku ponad 80% udzielonych w skali kraju zamówień publicznych zostało poprzedzonych procedurą przetargu nieograniczonego. Decyzja zamawiającego o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie może zostać oprotestowana.

Przetarg nieograniczony może być stosowany do każdego rodzaju zamówienia publicznego bez względu na jego wartość czy przedmiot.

W przetargu nieograniczonym może wziąć udział każda firma, która spełnia określone w ogłoszeniu o przetargu wymogi zamawiającego.

Termin składania ofert w przetargu nieograniczonym.

W zależności od wartości udzielanego zamówienia procedura przetargu nieograniczonego przewiduje inne terminy na składanie ofert.

Dla przetargu nieograniczonego dotyczącego dostaw lub usług minimalny termin składania ofert wynosi 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl), a w przypadku robót budowlanych jest to 14 dni.

Natomiast dla przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich* ustawa Prawo zamówień publicznych określa terminy składania ofert wynoszące:

- 40 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną;

- 47 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w sposób inny niż określony powyżej.

Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza również skrócenie wskazanego terminu po spełnieniu wymogów zawartych w przepisach* ustawy Prawo zamówień publicznych.

Terminy składania ofert obliczane są w dniach kalendarzowych.

Dla ważności procedury przetargu nieograniczonego wystarczającym jest złożenie w wyznaczonym terminie co najmniej jednej oferty spełniającej wymogi zamawiającego.Znajdź przetarg dla swojej firmy: Oferty przetargów z całego krajuKażdy ma prawo uczestniczyć w otwarciu ofert przetargowych.

W otwarciu ofert złożonych w przetargu nieograniczonym może wziąć udział każdy zainteresowany. Otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym ma jawny charakter.

Zamawiający nie ma prawa ograniczać udziału w otarciu ofert przetargowych jedynie do przedstawicieli firm, które złożyły oferty.

Otwarcie ofert przetargowych musi być dokonane w dniu w którym upłyną termin składania ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający zobowiązany jest podać kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - co do zasady jeżeli najkorzystniejsza oferta nie przekracza podanej kwoty zamawiający nie powinien unieważnić przetargu ze względu na brak środków na opłacenie jego realizacji.

Zobacz także