Nowa ustawa Pzp już obowiązuje!

Marek Okniński, zespół Komunikaty.pl
27.07.2015 , aktualizacja: 05.10.2015 16:44
A A A Drukuj
Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych (Fot. Shutterstock)

Od 1 lipca 2015 roku obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy Pzp mają zastosowanie do nowych postępowań, jak i do tych wszczętych przed 1 lipca 2015. Jednolity tekst znowelizowanej ustawy na Komunikaty.pl
Prezentujemy znowelizowaną wersję Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, z następującymi zmianami:

Dz.U.2013.907

2013.09.11 zm. Dz.U.2013.984 art. 8

2013.09.24 zm. Dz.U.2013.1047 art. 1

2013.12.24 zm. Dz.U.2013.1473 art. 1

2014.04.16 zm. Dz.U.2014.423 art. 1

2014.07.08 zm. Dz.U.2014.811 art. 2

2014.7.25 zm. Dz.U.2014.915 art. 19

2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 13

2014.09.13 zm. Dz.U.2014.1146 art. 83

2014.10.19 zm. Dz.U.2014.1232 art. 1

Ustawa PZP - Dział I Przepisy ogólneUstawa PZP - Dział II Postępowanie o udzielenie zamówieniaUstawa PZP - Dział III Przepisy szczególneUstawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznychUstawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień PublicznychUstawa PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnejUstawa PZP - Dział VII Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawyUstawa PZP - Dział VIII Zmiany w przepisach obowiązującychUstawa PZP - Dział IX Przepisy przejściowe i końcoweUstawa PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów : Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składaneZmiany w ustawie naniesione podczas ostatniej nowelizacji zostały w tekście zaznaczone kursywą.

Agora S.A. zastrzega, że opublikowanie tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., uwzględniającego zmiany, które weszły w życie 19 października 2014 r. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Agora S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do tekstu ustawy zamieszczonego w serwisie.

Zobacz także