Zwrot próbek po zakończeniu postępowania

Andrzej Łukaszewicz
03.08.2015 14:21
A A A
Zwrot próbek po zakończeniu postępowania przetargowego

Zwrot próbek po zakończeniu postępowania przetargowego (fot.Shutterstock)

Zamawiający ma prawo żądać próbek towaru, który zamierza kupić. Próbki należy przechowywać analogicznie do protokołu z postępowania w okresie czterech lat.

Pytanie:

Zakończyłam postępowanie na dostawę tuszy i tonerów. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego, wykonawca (w przypadku zaoferowania towaru równoważnego) zobowiązany był dostarczyć wraz z ofertą po jednej sztuce każdego zaoferowanego materiału równoważnego. Czy po wyborze najkorzystniejszej oferty zwracam próbki wykonawcom, których oferta nie została wybrana? Czy zamawiający zobowiązany jest do zwrotu próbek sam, czy tylko na wnioski wykonawców, których oferta nie została wybrana?

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Zamawiający ma prawo żądać próbek towaru, który zamierza kupić. Powinien jednak wyjaśnić, do czego te próbki mają służyć, a także przedstawić sposób ich oceny. Próbki należy przechowywać analogicznie do protokołu z postępowania w okresie czterech lat. W przypadku otrzymania wniosku o zwrot próbek zamawiający zobligowany jest do tego by je zwrócić mimo tego, iż na ich podstawie dokonywano oceny ofert w kryterium jakości. Zamawiający zwraca próbki jedynie wykonawcom, których oferty nie wybrano jako ofertę najkorzystniejszą wyłącznie na ich wniosek.

Bezpośrednio instrukcję ustawową dotycząca sposobu postępowania z próbkami znaleźć można wyłączenie w treści art. 97 ust. 2 ustawy Pzp. Przepis ten odnosi się do obowiązku zwrotu próbek, a także planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz podobnych materiałów przez zamawiającego na wniosek wykonawców, których oferty nie zostały wybrane.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Podstawa prawna

- art. 97 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

Zobacz także
Ogłoszenia różne