Koszty korzystania z przedmiotu zamówienia

Andrzela Gawrońska-Baran
25.08.2015 11:13
A A A
Koszty korzystania z przedmiotu zamówienia

Koszty korzystania z przedmiotu zamówienia (fot.Shutterstock)

Towar jednorazowego użycia jako przedmiot zamówienia jest używany krótkoterminowo i nie generuje dodatkowych kosztów związanych z realizacją przetargu.

Pytanie:

Zamierzamy ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę opału. W naszej ocenie, dostawę węgla można uznać za zamówienie powszechnie dostępne o ustalonym standardzie jakościowym. Można zatem zastosować do jego udzielenia tylko kryterium - cena. Jak powinien być zatem wypełniony obowiązek zamawiającego dotyczący wskazania w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia (proszę o przykładowy zapis). Jakie elementy w omawianym przetargu powinien uwzględnić zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia. A może należy uznać, że dostawa węgla na etapie realizacji zamówienia nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, gdyż przeznaczony on jest do bieżącego zużycia?

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Jeśli zamawiający pozostanie tylko przy kryterium ceny uznałabym za dopuszczalne i możliwe do obrony wpisanie przez zamawiającego w protokole np., że z uwagi na to, że przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla tj. towar jednorazowego użytku nie ponosi się kosztów w okresie korzystania. Raczej nie da się wyliczyć kosztów korzystania z opału (węgla), który ulega zużyciu po jednorazowym jego użyciu, a zatem nie korzysta się z niego długoterminowo.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Podstawa prawna

- Art. 91 ust. 2a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Zobacz także
Ogłoszenia różne