Partnerzy serwisu:
Od dnia 01 stycznia 2014 r. średni kurs złotego w stosunku do stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249 zł.

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego.

Realizując wskazaną powyżej dyspozycję Prezes Rady Ministrów w dniu 31 grudnia 2013 r. podpisał rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692).

Kurs euro w zamówieniach publicznych

Od dnia 01 stycznia 2014 r. średni kurs złotego w stosunku do stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249 zł.

W związku z powyższym, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych powstaje, gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza równowartość kwoty 30.000 , co przy uwzględnieniu wyżej wskazanego kuru oznacza, że przepisów ustawy PZP nie stosujemy do zamówień, których wartość nie przekracza 126.747,00 zł netto.

Zgodnie z przepisami ustawy PZP wskazany powyżej kurs będzie obowiązywał do końca 2015 r.

Aktualne ogłoszenia: Przetargi, zamówienia publiczne z całego kraju

 • Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  1 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadzające nowe progi w zakresie udzielania zamówień publicznych.
 • Informacje o ofertach dodatkowych w protokole

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  We wzorach nie przewidziano wszystkich możliwych sytuacji, jakie mogą mieć miejsce w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Kiedy możliwe wykluczenie członka komisji przetargowej?

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Prawo zamówień publicznych określa w jakich sytuacjach członek komisji przetargowej podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
 • Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

  Poradnik przedsiębiorcy
  Marek Okniński
  24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa zawiera szereg istotnych przepisów dotyczących ochrony praw podwykonawców zamówień publicznych.