Partnerzy serwisu:
Uchwalona przez Sejm w dniu 14 marca 2014 r. ustawa wprowadza doniosłą zmianę dla wszystkich uczestników procesu udzielenia zamówienia publicznego.

1 kwietnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 423 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wprowadzone opublikowaną ustawą będą miały zastosowanie do zamówień publicznych udzielanych od dnia 16 kwietnia 2014 r.

Uchwalona przez Sejm w dniu 14 marca 2014 r. ustawa wprowadza doniosłą zmianę dla wszystkich uczestników procesu udzielenia zamówienia publicznego.

Zobacz: Szczegóły ostatniej nowelizacji Prawa zamówień publicznych >>

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 4 pkt. 8 ustawa Prawo zamówień publicznych nie będzie miała zastosowania do zamówień, których wartość jest niższa niż równowartość 30.000 euro (tj. 126.747,00 zł. netto) . Wobec powyższego ilość postępowań prowadzonych pod reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych zmniejszy się wg szacunków o ok. 25%. Decyzja o tak znaczącym odformalizowaniu obowiązku stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom tak zamawiających jak i organizacji przedsiębiorców skupiających potencjalnych wykonawców zamówień publicznych.

Poprzedni próg stosowania Prawa zamówień publicznych został wprowadzony w 2007 r. gdy zmieniono wartość 6.000 euro na 14.000 euro. Pomimo aktualnego podnoszenia progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do poziomu równowartości 30.000 euro, nadal nie jest on szczególnie wysoki na tle innych krajów członkowskich UE. Poniżej przedstawiam zestawienie progów aktualnie obowiązujących w wybranych krajach UE.

Zobacz: Ustawa Prawo zamówień publicznych - pobierz jednolity tekst ustawy >> Wysokość progu stosowania ustaw dot. zamówień publicznych w niektórych krajach członkowskich UE: Bułgaria 23.000 euro - dla robót budowlanych 7.669 euro - dla dostaw i usług Czechy 119.746 euro - dla robót budowlanych 39.915 euro - dla dostaw i usług Łotwa 7.081 euro - dla robót budowlanych 2.124 - dla dostaw i usług Polska (po wejściu w życie nowelizacji) 30.000 euro - dla dostaw, usług i robót budowlanych Słowacja 20.000 euro - dla robót budowlanych 10.000 euro - dla dostaw i usług Węgry 54.985 euro - dla robót budowlanych 29.326 euro - dla dostaw i usług AUTOR ARTYKUŁU Marek Okniński praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, członek komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o.