Partnerzy serwisu:
Postanowienia regulaminu nie powinny sprowadzać się do powtórzenia przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych, albowiem wtedy tracą rację bytu.

Pytanie

Czy zamawiający, którego obowiązuje stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jest zobligowany opracować i stosować regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000 euro?

Odpowiedź

Nie ma obowiązku tworzenia regulaminów udzielania zamówień publicznych, tym bardziej w odniesieniu do zamówień powyżej 14 000 euro, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wprowadzenie regulaminu - dobrowolne

Potrzeba wprowadzenia regulaminów i określenia ich treści zależy od decyzji kierownika zamawiającego. Najczęściej więc regulaminy powstają w dużych jednostkach zamawiających, aby usprawnić wewnętrznie sposób procedowania (np. określić przebieg wykonywania czynności zmierzających do wszczęcia postępowania, czynności formalnych w trakcie, odpowiedzialności co do przechowywania dokumentacji itp.).