Partnerzy serwisu:
Negocjacje z ogłoszeniem to jeden z trybów udzielania zamówień publicznych. Wszystkie informacje dotyczące negocjacji z ogłoszeniem znajdziesz w tym artykule.

Negocjacje z ogłoszeniem - to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Zasady kwalifikacji wykonawców do udziału w postępowaniu Zamawiający określa w ogłoszeniu o prowadzonym postępowaniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W praktyce wymogi jakie trzeba spełnić aby zostać zakwalifikowanym do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem dotyczą doświadczenia potencjalnych wykonawców udzielanego zamówienia.

 • Przetarg ograniczony

  przetarg ograniczony
  Marek Okniński
  Przetarg ograniczony to jeden z dwóch podstawowych trybów udzielania zamówienia publicznego. Szczegóły dotyczące przetargu ograniczonego znajdziesz poniżej.
  Przetarg ograniczony
 • Rażąco niska cena

  rażąco niska cena
  Marek Okniński
  Rażąco niska cena może być przesłanką do unieważnienia przetargu. Obostrzenia Pzp dotyczące rażąco niskiej ceny znajdziesz poniżej.
  Rażąco niska cena
 • Przetarg nieograniczony

  przetarg nieograniczony
  Marek Okniński
  Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych. Szczegółowe informacje na temat przetargu nieograniczonego znajdziesz poniżej.
  Przetarg nieograniczony
 • Ustawa Pzp

  Ustawa Prawo zamówień publicznych
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp to podstawowy akt prawny związany z procedurą zamówień publicznych. Szczegółowe informacje na temat ustawy Pzp znajdziesz w naszym słowniczku.
  Ustawa Pzp