Partnerzy serwisu:
Negocjacje bez ogłoszenia to jeden z trybów udzielania zamówień publicznych. Poniżej szczegóły dotyczące wymogów ustawowych negocjacji bez ogłoszenia.

Negocjacje bez ogłoszenia - to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami , a następnie zaprasza ich do składania ofert. Decyzja, który wykonawca zostanie zaproszony do udziału w negocjacjach zależy wyłącznie od decyzji zamawiającego. W trybie negocjacji bez ogłoszenia zamawiający ma uprawnienie do samodzielnego wyznaczania terminów związanych z poszczególnymi etapami prowadzonego postępowania.

 • KIO

  KIO
  Marek Okniński
  KIO to organ odwoławczy związany z nieprawidłowościami w procedurze przetargowej. Poniżej kompendium wiedzy na temat KIO.
  Krajowa Izba Odwoławcza (KIO)
 • SIWZ

  siwz
  Marek Okniński
  Siwz to jeden z podstawowych dokumentów związanych z procedurą przetargowa w Pzp. Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat siwz.
  SIWZ
 • UZP

  Urząd Zamówień Publicznych
  Marek Okniński
  UZP (Urząd Zamówień Publicznych) to organ administracji rządowej specjalizujący się w sprawach zamówień publicznych. O działalności UZP przeczytasz poniżej.
  Urząd Zamówień Publicznych (UZP)
 • Wadium

  wadium
  Marek Okniński
  Wadium to nieodzowny element prawa zamówień publicznych. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje na temat wadium.
  Wadium