Partnerzy serwisu:
Bank PEKAO ogłosił przetargi na sprzedaż nieruchomości na terenie całego kraju. Wśród ofert znajdują się między innymi: lokale usługowo - biurowe, działki, domy i mieszkania.

Warszawa, Kraków, Częstochowa, Olsztyn, Rzeszów, Łódź, Gdynia to tylko niektóre spośród miejscowości, w których Bank PEKAO S.A. sprzedaje swoje nieruchomości. Wszystkie przetargi zostały ogłoszone w trybie nieograniczonym. Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie określonego wadium. Ceny nieruchomości wahają się od 68 000 do 11 000 000 zł. Wśród oferowanych w przetargach obiektów znajdują się między innymi: pomieszczenia biurowe i usługowe, garaże, działki, czy też mieszkania. W większości nieruchomości mieściły się oddziały banku PEKAO S.A, dlatego lokale przygotowane są do prowadzenia działalności usługowej. Zainteresowani mogą zgłaszać dokumenty przetargowe do 6 października 2015 roku.

Przetarg Bank PEKAO S.A [oferta]: Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego w Olsztynie

Przetarg Bank PEKAO S.A [oferta]: Przetarg na sprzedaż lokali użytkowych w Warszawie

Przetarg Bank PEKAO S.A [oferta]: Przetarg na sprzedaż biurowca w Częstochowie

Przetarg Bank PEKAO S.A [oferta]: Przetarg na sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkań w Rzeszowie

Przetarg Bank PEKAO S.A [oferta]: Przetarg na sprzedaż budynku biurowo-usługowego w Słupsku

Przetarg Bank PEKAO S.A [oferta]: Przetarg na sprzedaż budynku biurowo-usługowego w Warszawie

Przetarg Bank PEKAO S.A [oferta]: Przetarg na sprzedaż budynku biurowo-usługowego w Łodzi

Przetarg Bank PEKAO S.A [oferta]: Przetarg na sprzedaż budynku biurowo-usługowego w Medyce

Przetarg Bank PEKAO S.A [oferta]: Przetarg na sprzedaż biurowca i działek w Gdyni

Przetarg Bank PEKAO S.A [oferta]: Przetarg na sprzedaż domu i działki w Warszawie

Przetarg Bank PEKAO S.A [oferta]: Przetarg na sprzedaż mieszkania w Kaliszu

Przetarg Bank PEKAO S.A [oferta]: Przetarg na sprzedaż mieszkania w Krakowie

 • Co zrobić gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Za odmowę podpisania umowy uznać można tylko oświadczenie woli wykonawcy zawierające negatywne stanowisko w przedmiocie zaproszenia go przez zamawiającego.
  Unieważnienie zawarcia umowy
 • Zamówienia tego samego rodzaju

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą oszacowania wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.
  Zamówienia tego samego rodzaju
 • Budżet na udzielanie zamówień publicznych

  Vademecum
  Marat Mikulska-Nawacka
  Jednostka zamawiająca nie ma obowiązku wykazywania, że posiada środki na udzielenie zamówienia publicznego, jednak owe środki powinny zostać odpowiednio zabezpieczone w budżecie zamawiającego.
  Unieważnienie przetargu z powodu braku dofinansowania z UE
 • Wynagrodzenie ryczałtowe w postępowaniu przetargowym

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest określenie tego wynagrodzenia z góry, bez przeprowadzania szczegółowej analizy kosztów wytwarzania dzieła. Wynagrodzenie to jest niezależne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztów prac.
  Wynagrodzenia ryczałtowe w zamówieniach publicznych