Partnerzy serwisu:
Jednostka zamawiająca nie ma obowiązku wykazywania, że posiada środki na udzielenie zamówienia publicznego, jednak owe środki powinny zostać odpowiednio zabezpieczone w budżecie zamawiającego.

Pytanie:

Jako gmina zamierzamy ogłosić przetarg na dostawę energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania urzędu i podległych jednostek organizacyjnych oraz na oświetlenie uliczne. Czy na taki rodzaj zamówienia (zapewnienie ciągłości działania) również trzeba mieć zabezpieczone środki w budżecie? Zamówienie będzie udzielone na 2 lata, 2016-2017 rok, a w WPF pokazuje się przedsięwzięcia, a nie bieżącą działalność. Ponadto budżet na przyszły rok będzie uchwalony dopiero pod koniec roku, a postępowanie chcemy ogłosić w najbliższym czasie (obecna umowa obowiązuje do końca roku). Jak i czy w ogóle należy wykazać środki w budżecie na realizację takiego zamówienia?

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

W ocenie Autora, gmina nie musi wykazać dysponowania w chwili obecnej środkami na całe zamówienie (nie musi dysponować budżetem na kilka lat). Gdyby jednak taka konieczność istniała, wiele instytucji zamawiających nie ogłaszałaby postępowań na dostawę energii elektrycznej i nie zawierałaby długookresowych umów. Jednak warto skonsultować to ze specjalistą od finansów.

W praktyce, większość jednostek ustala swoje możliwości finansowe na podstawie wydatków, jakie co roku ponosi na ten cel. Ponadto, nie ulega wątpliwości, że na pewne cele gmina musi mieć stale zapewnione środki i o ile z pewnych zakupów można zrezygnować w przypadku niższego budżetu, to niestety, niektóre zamówienia muszą być realizowane nawet kosztem innych zamówień - a takim jest np. zapewnienie energii elektrycznej urzędowi oraz zapewnienie oświetlenia ulic.

 

Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Wynagrodzenie ryczałtowe w postępowaniu przetargowym

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest określenie tego wynagrodzenia z góry, bez przeprowadzania szczegółowej analizy kosztów wytwarzania dzieła. Wynagrodzenie to jest niezależne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztów prac.
  Wynagrodzenia ryczałtowe w zamówieniach publicznych
 • Badanie i ocena ofert przed unieważnieniem przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie.
  Ocena oferty
 • Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego

  Przetargi krok po kroku
  Marek Okniński
  Zasady ustalania i sytuacje dopuszczające zastosowanie klauzul waloryzacyjnych muszą zostać przewidziane w umowie o zamówienie publiczne.
  Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy
 • Koszty korzystania z przedmiotu zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Towar jednorazowego użycia jako przedmiot zamówienia jest używany krótkoterminowo i nie generuje dodatkowych kosztów związanych z realizacją przetargu.
  Koszty korzystania z przedmiotu zamówienia
Komentarze