Partnerzy serwisu:
Hotel, restauracja, kawiarnia, plac manewrowy z przylegającym zalesionym terenem zostały poddane licytacji komorniczej. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie rękojmi.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie ogłosił do publicznej wiadomości informację o pierwszej licytacji dotyczącej wieczystego użytkowania trzech działek o łącznej powierzchni 2.3296 ha na terenie Świebodzina. Pierwsza z działek ma powierzchnię 1,3747 ha. Na jej terenie znajduje się hotel (14 pokoi), restauracja, oraz kawiarnia na antresoli, która może pomieścić łącznie aż 200 osób. Budynek hotelu był budowany w latach 1977-1980. Od kilkunastu lat nie był użytkowany. Cena wywoławcza nieruchomości: 1.023.000,00 zł. Pozostałe działki mają powierzchnię 2058 ha i 0,7491 ha. Na ich terenach położona jest droga dojazdowa do kompleksu hotelowego, plac manewrowy oraz zalesiony teren. Ich ceny wywoławcze wynoszą: 43.500,00 zł oraz 148.500,00 zł. Licytacje wszystkich nieruchomości odbędą się w dniu 17 marca 2016 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie. Licytacje odbędą się o godzinach:

1 działka : godzina 9:30

2 działka: godzina 9:40

3 działka: godzina 9:50

Warunkiem udziału w licytacjach komorniczych jest wpłacenie rękojmi w wysokości 148.500,00 zł, 5.800,00 zł lub 19.800,00 zł.

Licytacja komornicza : Użytkowanie wieczyste hotelu z restauracją w Świebodzinie

 • Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wykonawca, który w złożonej ofercie zastrzega informację jako stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżona informacja stanowi taką tajemnicę w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Zawarcie umowy z wykonawcą

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Jeżeli zamawiający wykona czynności niezgodnie z żądaniem odwołania (orzeczeniem KIO), to czynności powtórzone podlegają powtórnej kontroli w drodze środków ochrony prawnej.
  Zawarcie umowy z wykonawcą
 • Zespół pałacowy wystawiony na sprzedaż

  Zamówienia publiczne
  Zespół komunikaty.pl
  Zabytkowy zespół pałacowy obejmujący: dwór, budynki folwarczne oraz park z dwoma stawami został wystawiony na sprzedaż w trybie postępowania z wolnej ręki. Cena wywoławcza wynosi 257.000 złotych.
  Zespół pałacowo-parkowy
 • Działka z domem wczasowym w Międzyzdrojach

  Zamówienia publiczne
  Przetarg nieograniczony, sprzedaż nieruchomości Zespół komunikaty.pl
  W kwietniu 2016 roku odbędzie się przetarg nieograniczony na sprzedaż działek zabudowanych domem wczasowym na terenie Międzyzdrojów. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 154 700 00 zł.
  Nieruchomości w Międzyzdrojach