Partnerzy serwisu:
Po nowelizacji Pzp istnieje możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej w przypadku gdy zostały złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

Zmiana przepisów, która powinna zwiększyć popularność aukcji elektronicznej .

Aukcja elektroniczna nie stanowi trybu udzielenia zamówienia publicznego a jest procedurą którą zamawiający może, po dokonaniu oceny złożonych ofert, wykorzystać do obniżenia ceny realizacji zamówienia.

Procedury aukcji elektronicznej

Procedury aukcji elektronicznej cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Systematycznie rośnie liczba zamawiających, którzy wykorzystują aukcję elektroniczną w procesie udzielenia zamówienia publicznego. Wzrost popularności tej formy zakupowej wynika między innymi z faktu, że przynosi ona korzyści zarówno zamawiającym jak i wykonawcom ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Aukcje elektroniczne w UE

Doświadczenia krajów Unii Europejskiej (gdzie od kilku lat aukcja elektroniczna jest powszechnie wykorzystywana) wskazują na jednoznacznie pozytywną ocenę tej procedury dla wydatkowania środków publicznych.

Zalety aukcji elektronicznej to między innymi:

- pełna jawność wyboru wykonawcy,

- szybkie przeprowadzenie niezbędnych procedur,

- ograniczenie zjawisk korupcyjnych,

- obniżenie kosztów realizacji zamówienia,

- zwiększenie konkurencji,

- uznanie organizacji za dążącą do aktywnego funkcjonowania w środowisku elektronicznym,

- możliwość uzyskania zamówienia przy zmniejszeniu poziomu zysku niż wstępnie założony w ofercie wyjściowej złożonej w formie tradycyjnej.

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całej Polski

Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej po nowelizacji Pzp

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od dnia 28 lipca 2016 r jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadza aukcję elektroniczną, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu.

Ważną zmianą w stosunku do uprzednio obowiązującego stanu prawnego jest umożliwienie przeprowadzenia aukcji elektronicznej w przypadku gdy zostały złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu (uprzednio wymagane było złożenie co najmniej 3 ofert nie podlegających odrzuceniu, co w szeregu przypadków prowadziło do braku możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej i zniechęcało zamawiających do przewidywania tego elementu w procedurze wyboru wykonawcy zamówienia publicznego).

 • Warunki udziału w postępowaniu

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zgodnie z ustawą Pzp, oświadczenia i dokumenty złożone na wezwanie zamawiającego powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
  Warunki udziału w postępowaniu
 • Umowa o pracę w zamówieniach publicznych

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymaganie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności.
  Umowa o pracę w zamówieniach publicznych
 • Kryterium ceny w zamówieniach publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Znowelizowana ustawa Pzp w duży, stopniu ograniczyła znaczenie kryterium ceny w zamówieniach publicznych.
  Kryterium ceny w zamówieniach publicznych
 • Korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Rek-Pawłowska
  Znowelizowana ustawa Pzp umożliwia korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego.
  Udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego