Partnerzy serwisu:
Projekt zmiany Prawa zamówień publicznych przewiduje zmniejszenie progu obligatoryjnej publikacji ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych z dniem 01 stycznia 2020 roku powinna wejść w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych.

Założenia przyjęte przez autorów nowej, systemowej regulacji w zakresie zamówień publicznych odnoszą się przede wszystkim do zapewnienia efektywności i transparentności udzielanych zamówień publicznych oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt zmiany Prawa zamówień publicznych przewiduje zmniejszenie progu obligatoryjnej publikacji ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Jednym z nowych rozwiązań formalno – prawnych mających na celu zwiększenie dostępności małych i średnich przedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych jest zobowiązanie zamawiających aby ogłoszenia o zamówieniach, których wartość szacunkowa przekracza 50.000,00 zł. netto zamieszczane były obligatoryjnie na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych.

Zakładane zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych pozostawiają na niezmienionym poziomie próg bagatelności od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – tj. równowartość 30.000 €.

                                                                                              Autor: Marek Okniński

 • Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

  progi unijne
  Marek Okniński
  Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych. Przedstawiamy szczegóły dotyczące obowiązywania progów stosowania Pzp.
  Kary za zwłokę w realizacji zamówienia publicznego
 • W ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym UE brakuje miejsca na wszystkie informacje? Sprawdź ścieżkę działania

  Przetargi krok po kroku
  Anna Kaźmierczak
  W ogłoszeniu o zamówieniu o wartości równej progom unijnym lub od nich wyższej w sekcji III.1.2 i III.1.3 nie opisywałam wprost dokumentów na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej, ale zaznaczyłam pole: "kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia".
  Flaga UE i Polski
 • Zmiana zasad składania JEDZ - szczegóły

  zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Od 18 kwietnia 2018 wykonawcy startujący do przetargów przekraczających tzw "progi unijne" będą zobowiązani do złożenia JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jak należy się do tego przygotować?