Partnerzy serwisu:
Projekt zmiany Prawa zamówień publicznych przewiduje zmniejszenie progu obligatoryjnej publikacji ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych z dniem 01 stycznia 2020 roku powinna wejść w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych .

Założenia przyjęte przez autorów nowej, systemowej regulacji w zakresie zamówień publicznych odnoszą się przede wszystkim do zapewnienia efektywności i transparentności udzielanych zamówień publicznych oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt zmiany Prawa zamówień publicznych przewiduje zmniejszenie progu obligatoryjnej publikacji ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Jednym z nowych rozwiązań formalno – prawnych mających na celu zwiększenie dostępności małych i średnich przedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych jest zobowiązanie zamawiających aby ogłoszenia o zamówieniach, których wartość szacunkowa przekracza 50.000,00 zł . netto zamieszczane były obligatoryjnie na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych.

Zakładane zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych pozostawiają na niezmienionym poziomie próg bagatelności od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – tj. równowartość 30.000 € .

                                                                                              Autor: Marek Okniński