Partnerzy serwisu:
Jeżeli komornik nie może doręczyć korespondencji pozwanemu pod znany adres zamieszkania, powód ma prawo wystąpić o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania pozwanego.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • od kogo komornik może żądać informacji potrzebnych dla ustalenia adresu zamieszkania pozwanego?
  • co się dzieje, kiedy komornik zwraca korespondencję powodowi?
  • ile kosztują czynności ustalenia adresu pozwanego przez komornika?

Niniejszy artykuł jest kontynuacją artykułu „Doręczenie korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego, cz. I".

W przypadku zwrotu przez komornika sądowego niedoręczonej pozwanemu korespondencji, podmiot zlecający może wystąpić do tego komornika z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata. W tym celu komornik może żądać niezbędnych informacji od następujących podmiotów:

  1. organów podatkowych
  2. organów rentowych
  3. banków
  4. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Komornik sądowy występuje do wyżej wskazanych podmiotów o ustalenie aktualnego adresu pozwanego. Podmiot zlecający może wskazać zakres zapytań, jakiego komornik może dokonać, tzn. że komornik może się zwrócić tylko do wybranego lub wybranych podmiotów.

W wyniku ustaleń komornika sądowego, a więc po udzielonych odpowiedziach podmiotów wezwanych, może się okazać, że komornik sądowy ustalił więcej niż jeden adres. Swoje czynności komornik sądowy dokumentuje, a informację o ustalonych adresach, bądź o braku ustalenia nowych adresów pozwanego przesyła podmiotowi zlecającemu.

Po tak otrzymanej informacji, podmiot zlecający poszukiwania adresu (najczęściej powód w procesie cywilnym) przekazuje ustalenia do sądu, który zobowiązał go do doręczenia korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego. W przypadku ustalenia nowego adresu pozwanego sąd zarządza ponowne doręczenie korespondencji na wskazany adres.

Czynności ustalenia adresu pozwanego wiążą się z dodatkową opłatą, którą musi wyłożyć podmiot zlecający, najczęściej powód. Oplata wynosi 40 zł za poszukiwanie adresu pozwanego. Oprócz opłaty mogą powstać wydatki związane z dokonywaniem zapytań przez komornika sądowego do wyżej wskazanych podmiotów.