Partnerzy serwisu:
Potencjalnym wykonawcom nie można by postawić takich samych warunków udziału w postępowaniu, tj. ?standardowo? nie mógłby ich wykonać ten sam jeden wykonawca.

Pytanie

Czy w celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia i tym samym właściwego wyboru procedury przetargowej oraz progu należy zsumować wartość usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz Internetu? Czy też wszystkie te usługi należy traktować jako odrębne zamówienia?

Odpowiedź

W mojej ocenie wymienione usługi nie stanowią jednego zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, powodującego konieczność ich łącznego oszacowania. Można je uznać za odrębne rodzaje usług (inne przeznaczenie, charakter, przedmiot). Zakładam też, że potencjalnym wykonawcom nie można by postawić takich samych warunków udziału w postępowaniu tj. "standardowo" nie mógłby ich wykonać ten sam jeden wykonawca.