Partnerzy serwisu:
Co zrobić w razie wątpliwości dotyczących podpisu elektronicznego?

Pytanie:

Wykonawca wygenerował zaświadczenie z ZUS z systemu elektronicznego. W oryginale powinno posiadać podpis pracownika urzędu elektronicznego. Złożone zaświadczenie w oryginale jest opatrzone podpisem elektronicznym, jednak po wydruku tego podpisu nie ma. Wykonawca poświadczył złożony dokument "za zgodność z oryginałem". Czy można uznać takie zaświadczenie za prawidłowe?

Odpowiedź:

Zaświadczenie z ZUS wygenerowane i wydrukowane z systemu elektronicznego, podobnie jak odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla swojej ważności nie wymaga podpisu. W jego treści znajduje się zapis "Dokument nie zawiera podpisu Podpis elektroniczny", który to potwierdza. W przypadku uzasadnionych wątpliwości istnieje możliwość elektronicznego poświadczenia autentyczności wydanych przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek.

W obecnym stanie prawnym zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek można uzyskać nie tylko w formie papierowej we właściwym oddziale ZUS-u, ale również drogą elektroniczną. Zaświadczenie na wniosek płatnika składek może być wydane w postaci dokumentu elektronicznego w formie pliku .xml. Będzie ono wówczas opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do jego wydania. Podpis ten nie będzie widoczny na wydruku, gdzie znajdzie się jedynie adnotacja: "Dokument nie zawiera podpisu. Podpis elektroniczny". W razie wątpliwości co do formy wzór dokumentu elektronicznego dla zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek opublikowany w Centralnym Repozytorium Dokumentów można obejrzeć korzystając z przeglądarki internetowej na stronie: http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_CRD

Podstawa prawna

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U z 2009 r., Nr 205, poz. 1585).