Partnerzy serwisu:
Ustawa Pzp przewiduje podział zamówienia na części

Pytanie:

Chcę ogłosić przetarg nieograniczony na budowę drogi, której jeden odcinek - będzie pokryty kostką brukową i obejmie kanalizację deszczową a drugi - płytami betonowymi. Czy w takiej sytuacji jestem zobowiązana do podzielenia przedmiotu zamówienia na części ?

Odpowiedź:

W opisanym przypadku podział wydaje się uzasadniony. Jeśli jednak zamawiający nie zdecyduje się na takie działanie, przedstawiamy poniżej możliwe formy uzasadnienia tej decyzji w protokole postępowania.

Podział zamówienia na części

Zamawiający ma - stosownie do art. 36aa ustawy Pzp - możliwość podzielenia zamówienia na części (przy określeniu ich zakresu i przedmiotu). Z przepisów nie wynika zatem obowiązek podziału zamówienia . Z drugiej strony nieskorzystanie z tego uprawnienia pociąga za sobą konieczność zamieszczenia odpowiedniego uzasadnienia w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Ogłoszenie o zamówieniu

  Przetargi krok po kroku
  Karol Jaworski
  Ustawa Pzp nie nakazuje zamawiającemu, aby ogłoszenie o zamówieniu publicznym oraz siwz były zamieszczone na jego własnej stronie internetowej.
  Ogłoszenie o zamówieniu
 • Publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego po nowelizacji ustawy Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Zamawiający, który chce opublikować wstępne ogłoszenie informacyjne może je przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej lub udostępnić na stronie internetowej.
  Publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego po nowelizacji ustawy Pzp
 • Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych określając zasady udzielania zamówień uzależnia rygoryzm procedur, które muszą być przeprowadzone dla wyboru wykonawcy zamówienia, między innymi od wartości szacunkowej zamówienia .
  Dokumenty elektroniczne
 • Warunki udziału w postępowaniu

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zgodnie z ustawą Pzp, oświadczenia i dokumenty złożone na wezwanie zamawiającego powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
  Warunki udziału w postępowaniu