Partnerzy serwisu:
Zamawiający, który analizuje, czy dane artykuły oszacować łącznie czy rozdzielnie musi wziąć pod uwagę tożsamość podmiotową, przedmiotową oraz czasową.

Pytanie:

Gmina otrzymała dofinansowanie na wyposażenie żłobka w wysokości ok. 300 tys. zł. Z tych środków będą zakupione meble, zabawki i inne artykuły takie jak np. gaśnice. Z uwagi na bardzo różny zakres zamówienia zakupy będą dokonane u różnych wykonawców. Wartość każdej z trzech grup nie przekracza 30.000 euro. Czy zamawiający musi ogłosić przetarg na powyższe zamówienia, sumując wartość z uwagi na jedną inwestycje czy liczy się przedmiot zamówienia (różni wykonawcy ) i wówczas może dokonać zakupów poza ustawą z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp ?

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Odpowiedź:

W opisanej sytuacji zamawiającemu wolno dokonać zakupów z poszczególnych grup artykułów poza przepisami ustawy Pzp.

Zamawiający , który analizuje, czy dane artykuły oszacować łącznie czy rozdzielnie (i zakupić je w procedurach właściwych dla wartości danej grupy produktów), musi wziąć pod uwagę następujące kryteria:

1) tożsamość przedmiotową - a zatem, czy zamówienia mają ten sam charakter bądź przeznaczenie,

2) tożsamość podmiotową - okoliczność, czy zakupy można zrealizować u jednego wykonawcy,

3) tożsamość czasową - czy możliwe jest dokonanie zamówień w tym samym czasie.

Jeśli dane zamówienia spełniają powyższe przesłanki, wówczas należy połączyć ich wartości. Następnie trzeba ich udzielić w procedurze właściwej dla tej kwoty. Gdy jednak któryś z tych warunków nie jest spełniony, wtedy zakupy można zamówić odrębnie - biorąc pod uwagę jedynie kwotę właściwą dla danej grupy.

 • Minimalna stawka godzinowa - zmiana przepisów Pzp

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  1 września 2016 roku weszły w życie przepisy Pzp regulujące minimalną stawkę godzinową wykonawcy zamówienia publicznego.
  Minimalna stawka godzinowa
 • Podział zamówienia na części

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Ustawa Pzp przewiduje podział zamówienia na części
  Podział zamówienia na części
 • Ogłoszenie o zamówieniu

  Przetargi krok po kroku
  Karol Jaworski
  Ustawa Pzp nie nakazuje zamawiającemu, aby ogłoszenie o zamówieniu publicznym oraz siwz były zamieszczone na jego własnej stronie internetowej.
  Ogłoszenie o zamówieniu
 • Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych określając zasady udzielania zamówień uzależnia rygoryzm procedur, które muszą być przeprowadzone dla wyboru wykonawcy zamówienia, między innymi od wartości szacunkowej zamówienia .
  Dokumenty elektroniczne