Partnerzy serwisu:
Zobowiązanie podmiotu trzeciego umożliwia ustalenie, w jakim zakresie wykonawca wykazuje spełnianie warunków samodzielnie, a w jakim korzysta z potencjału podmiotu trzeciego .

Pytanie:

Czy muszę zwrócić się o uzupełnienie zobowiązania dla podmiotu trzeciego do wykonawcy , który jest najkorzystniejszy w rankingu oceny, ale przed oceną ofert? Wykonawca w oświadczeniu zadeklarował, że warunek doświadczenia będzie opierał na zasobach podmiotu trzeciego . Czy ten dokument w ogóle podlega na tym etapie uzupełnieniu, czy dopiero przy ocenie ofert?

Znajdź zlecenie dla swojej firmy Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Wykonawca ma obowiązek złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego już wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W opisanym przypadku zamawiający powinien wezwać go do uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Wskazane stanowisko potwierdza opinia UZP , którą można znaleźć w zakładce dotyczącej ostatniej nowelizacji Pzp . Zgodnie z zawartą tam interpretacją zobowiązanie podmiotu trzeciego umożliwia ustalenie, w jakim zakresie wykonawca wykazuje spełnianie warunków samodzielnie, a w jakim korzysta z potencjału podmiotu trzeciego i jaki zakres tego potencjału został mu udzielony.

Dodatkowo zamawiający , oceniając spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie wstępnego oświadczenia (JEDZ lub oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp ), dokonuje także oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotów trzecich . Aby móc to zrobić, musi dysponować pełną informacją o tym, że w ogóle potencjał podmiotu trzeciego powinien podlegać jego wstępnej ocenie.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

 • Przetarg - udział konsorcjum

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez konsorcjantów warunków udziału w przetargu jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia.
  Przetarg - udział konsorcjum
 • Nowy obowiązek dla firm startujących w przetargach

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Nowelizacja Pzp wprowadziła dla wykonawców obowiązek przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, której inni członkowie złożyli konkurencyjne oferty.
  Pozasądowe rozwiązywanie sporów
 • Minimalna stawka godzinowa - zmiana przepisów Pzp

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  1 września 2016 roku weszły w życie przepisy Pzp regulujące minimalną stawkę godzinową wykonawcy zamówienia publicznego.
  Minimalna stawka godzinowa
 • Podział zamówienia na części

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Ustawa Pzp przewiduje podział zamówienia na części
  Podział zamówienia na części