Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma obowiązek wyodrębnienia działań, które powinny być realizowane przez pracowników wykonawcy zatrudnionych w ramach stosunku pracy.

Pytanie

Czy zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp musi wymagać zatrudnienia osób na umowę o pracę, gdy art. 36 ust. 2 pkt 8a mówi, że "w przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a"?

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Odpowiedź

Jeśli charakter czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia odpowiada definicji pracy określonej w Kodeksie pracy, zamawiający ma obowiązek (a nie uprawnienie) wyodrębnienia działań, które powinny być realizowane przez pracowników wykonawcy zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Warto pamiętać, że obowiązek ten nie dotyczy zamówień na dostawy.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wyjaśnienie

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymaganie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Warunkiem jest, że wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Sformułowanie tego przepisu wskazuje na obowiązek zamawiającego w tej mierze a nie uprawnienie pozostawione jego swobodnej decyzji.