Partnerzy serwisu:
W każdym postępowaniu przetargowym należy zadbać o przestrzeganie zasad bezstronności i obiektywizmu.

Pytanie:

Czy w postępowaniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro kierownik zamawiającego i osoby wykonujące czynności w postępowaniu muszą złożyć oświadczenia z art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 2a ustawy Pzp?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750.000 euro prowadzonym według przepisów art. 138o ustawy Pzp zasadne jest złożenie oświadczenia dotyczącego tzw. konfliktu interesów.

Zamawiający może udzielić zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750.000 euro, stosując przepisy art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp. W ust. 2 tego przepisu wskazuje się generalne wymogi w tym zakresie, a mianowicie obowiązek udzielania takich zamówień w sposób:

- przejrzysty, - obiektywny i - niedyskryminacyjny.