Partnerzy serwisu:
Zamawiający może żądać złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań przez siebie określonych -dopiero przed udzieleniem zamówienia.

Pytanie:

Prowadzę przetarg na dostawę tuszy i tonerów z zastosowaniem procedury odwróconej. Czy już na pierwszym etapie postępowania mogę żądać dokumentów potwierdzających równoważność zastosowanych rozwiązań i dołączenia ich do oferty? Chodzi o:

1) potwierdzenie zgodności parametrów technicznych (raport z testów wydajności), w tym wydajności określonych na podstawie norm ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych (lub norm równoważnych). Raporty mogą być wystawione na grupę lub kilka rodzajów tonerów;

2) certyfikat potwierdzający, że oferowany asortyment jest wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 lub normami równoważnymi, aktualny w terminie składania ofert.

Czy te dokumenty podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp czy stanowią treść oferty niepodlagającą uzupełnieniu? Czy powinny być składane na wezwanie zamawiającego wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy , którego oferta została oceniona najwyżej?

Odpowiedź:

Zamawiający może żądać złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań przez siebie określonych - co do zasady - dopiero przed udzieleniem zamówienia , a więc na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp - od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona (znalazła się na pierwszym miejscu rankingowym).

Dokumenty przedmiotowe

Zakładam, że dokumenty wymienione w pytaniu tj. wymagane w celu potwierdzenia zgodności parametrów technicznych (raport z testów wydajności), w tym wydajności określonych na podstawie norm ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych (lub norm równoważnych), a także certyfikat potwierdzający, że oferowany asortyment jest wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 lub normami równoważnymi, mają pozwolić zamawiającemu na sprawdzenie prawdziwości informacji zawartych przez wykonawcę już w samej ofercie (np. podanych tam parametrów materiałów równoważnych, które oferuje). Jeżeli taki jest ich charakter (weryfikacyjny), to są składane na wezwanie zmawiającego i w tym przypadku ma zastosowanie art. 26 ust. 1-3 ustawy Pzp, a więc także tryb uzupełniania z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp