Partnerzy serwisu:
W postępowaniu na usługi społeczne o wartości wyższej niż 750.000 euro oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału należy złożyć w formie JEDZ.

Pytanie:

Udzielam zamówienia na usługi społeczne o wartości powyżej 750.000 euro. Czy oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków wykonawcy składają w formie JEDZ , czy może to być zwykłe oświadczenie? Czy można wymagać wadium ? Czy cena może stanowić kryterium z wagą 100%? Czy jest wzór protokołu z takiego postępowania?

Słownik Prawa zamówień publicznych

Odpowiedź:

Oświadczenie należy złożyć w formie JEDZ. Wolno wymagać wadium. Brak odgórnego wzoru protokołu w takim postępowaniu. W kwestii ustalenia kryterium ceny z wagą 100% należy zachować ostrożność.

Przetargi z całego kraju

Postępowanie na usługi społeczne

Poniżej przedstawiam wyjaśnienie 4 kwestii poruszonych w pytaniu:

1. W postępowaniu na usługi społeczne o wartości wyższej niż 750.000 euro oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału należy złożyć w formie JEDZ. Wynika to z faktu, że w procedurach tych stosuje się odpowiednio m.in. art. 22 i 24 ustawy Pzp , które dotyczą spełniania warunków oraz potwierdzania braku podstaw do wykluczenia . Dokumentem wstępnie poświadczającym powyższe okoliczności w procedurach prowadzonych w tzw. "progach unijnych" jest oświadczenie w formie JEDZ.

2. Zamawiający ma w tym przypadku prawo zażądać wadium , gdyż żaden z przepisów dotyczących usług społecznych nie zabrania stosowania regulacji dotyczących tego zabezpieczenia.

3. Odnosząc się z kolei do kryteriów oceny ofert, to zamawiający, w myśl art. 138l ustawy Pzp, teoretycznie mógłby zastosować kryterium oceny ofert 100%, gdyż przepis ten nie wskazuje na zastosowanie przy usługach społecznych Działu II rozdziału 4 ustawy Pzp . Jednocześnie ustawa nie zawiera wprost zapisu, że art. 91 ustawy Pzp nie stosuje się albo że zamawiający może odstąpić od stosowania przepisu - tak jak to wskazano np. przy zamówieniu z wolnej ręki.

 • Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2016 r. udzielali zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień .
  Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady
 • Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi weszła w życie w dniu 14 grudnia 2016 r.
  Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w siwz

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Oświadczenie o spełnianiu warunków składane przez wykonawcę w przetargu ma na celu udowodnienie zamawiającemu, że wykonawca spełnia warunki określone przez zamawiającego w siwz .
  Błąd w obliczeniach stawki netto i brutto
 • Jak prawidłowo poprawić ofertę przetargową?

  Przetargi krok po kroku
  Katarzyna Bełdowska
  Ustawa Pzp dopuszcza możliwość poprawiania omyłek rachunkowych. Dowiedz się, czym należy się kierować podczas poprawiania oferty przetargowej.
  Jak prawidłowo poprawić ofertę przetargową?