Partnerzy serwisu:
Podział zamówienia umożliwia angażowanie w realizację zamówień publicznych wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku jakich przetargów ma zastosowanie?

Pytanie:

W ramach projektu dofinansowanego z PROW będziemy realizować inwestycję polegającą na budowie dwóch odcinków sieci wodociągowej. Postępowanie będzie prowadzone w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Dla inwestycji został przygotowany jeden wspólny PFU. Każdy odcinek sieci stanowi odrębny etap wniosku PROW. Czy w takiej sytuacji możemy podzielić przedmiot zamówienia na części w ramach jednego postępowania?

Odpowiedź:

We wskazanej sytuacji zamawiający jest uprawniony do podziału zamówienia na części.

Podział zamówienia na części

W opisanym przypadku działanie zamawiającego polegające na podzieleniu zamówienia wpisuje się doskonale w założenia ustawodawcy unijnego, którego celem było zwiększenie zaangażowania w realizację zamówień publicznych wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Polski ustawodawca nie przeniósł tej idei wprost na grunt przepisów prawa, ale zobowiązuje zamawiającego , aby w protokole z postępowania odnotował uzasadnienie dla braku podziału zamówienia na części. W tym kontekście realizacja inwestycji z dopuszczeniem składania ofert częściowych jest jak najbardziej poprawna.

 • Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2016 r. udzielali zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień .
  Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady
 • Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi weszła w życie w dniu 14 grudnia 2016 r.
  Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w siwz

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Oświadczenie o spełnianiu warunków składane przez wykonawcę w przetargu ma na celu udowodnienie zamawiającemu, że wykonawca spełnia warunki określone przez zamawiającego w siwz .
  Błąd w obliczeniach stawki netto i brutto
 • Poleganie na zdolnościach podmiotów trzecich

  wezwanie o uzupełnienie danych
  Zespół Kancelarii Zamówień Publicznych Sp. z o.o.
  Poleganie na zdolnościach podmiotów trzecich w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Opinie UZP i Trybunału Sprawiedliwości UE.
  Poleganie na zdolnościach podmiotów trzecich