Partnerzy serwisu:
Czy zamawiający musi zastosować wymagania dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy zamówieniu na kompleksowe ubezpieczenie zamawiającego na okres 3 lat?

Pytanie

Czy zamawiający musi obowiązkowo zastosować wymagania wynikające z art. 29 pkt 3a oraz art. 36 pkt 8a ustawy Pzp dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy zamówieniu na kompleksowe ubezpieczenie zamawiającego na okres 3 lat?

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:

  • Część 1 - ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od ryzyka - o wartości 50.000 zł;
  • Część 2 - ubezpieczenie pojazdów o wartości 500.000 zł;
  • Część 3 - obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie OC - o wartości 50.000 zł.

Odpowiedź

W przypadku zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia zamawiającego nie zachodzi określony w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp obowiązek postawienia wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Wyjaśnienie

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

radca prawny, autorka bloga www.blogopzp.pl, kierownik zespołu zamówień publicznych w instytucji zamawiającej