Partnerzy serwisu:
Z uwagi na brak tożsamości podmiotowej zakupu pojazdu asenizacyjnego nie trzeba łączyć z leasingiem śmieciarki i wolno tu przeprowadzić 2 odrębne procedury właściwe dla wartości każdego zamówienia.

Pytanie: 

Czy jeśli zakup pojazdu asenizacyjnego miałby nastąpić za gotówkę, natomiast pojazdu do wywozu odpadów (śmieciarki) w formie leasingu, to wówczas istnieje tożsamość podmiotowa obu zamówień? Czy może szacujemy wartość każdego z nich osobno i prowadzimy dwa postępowania? 

Odpowiedź: 

Co do tożsamości podmiotowej (kręgu wykonawców) wydaje się, że w omawianym przypadku ona nie występuje. Leasingodawcy śmieciarek to odrębna grupa wykonawców niż np. producenci czy zbywcy śmieciarek. Zatem z uwagi na brak tożsamości podmiotowej zakupu pojazdu asenizacyjnego nie trzeba łączyć z leasingiem śmieciarki i wolno tu przeprowadzić 2 odrębne procedury właściwe dla wartości każdego zamówienia

Zgodnie z art. 709 Kodeksu cywilnego przez umowę leasingu finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać ją korzystającemu do używania albo używania i pobierania z niej pożytków przez oznaczony czas. Korzystający (leasingobiorca) zobowiązuje się natomiast zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. 

W przypadku umowy leasingu są więc trzy podmioty: 

1)    strona finansująca (leasingodawca), 

2)    strona korzystająca (leasingobiorca) oraz 

3)    zbywca. 

Renata Dzikowska 

Więcej na portalzp.pl