Partnerzy serwisu:
Podstawą omawianej sprawozdawczości jest art. 98 ustawy Pzp, który zobowiązuje zamawiających do podawania stosownych informacji w zakresie udzielonych zamówień.

Pytanie:

Czy w sprawozdaniu rocznym z udzielonych zamówień publicznych ujmujemy:

  • dotacje, jakie gmina otrzymała,
  • ekwiwalent strażaków,
  • umowy zlecenia ze strażakami,
  • ubezpieczenie aut strażackich,
  • badania okresowe strażaków?

Odpowiedź:

Uwzględnienie pozycji ujętych w pytaniu w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach będzie konieczne, jeżeli ziszczą się przesłanki omówione w wyjaśnieniu.

Podstawą omawianej sprawozdawczości jest art. 98 ustawy Pzp, który zobowiązuje zamawiających do podawania stosownych informacji w zakresie udzielonych zamówień.

Obowiązek sporządzania sprawozdania dotyczy jednostek, które mają status zamawiającego, zgodnie z definicją z art. 2 pkt 12 ustawy Pzp i udzieliły zamówień:

  • z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp, których jednoznaczna definicja określona została w art. 2 pkt 13 ustawy Pzp oraz
  • na podstawie wyłączeń, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru  oraz sposobu przekazywania

Katarzyna Pyrka

Więcej na www.portalzp.pl