Partnerzy serwisu:
Przepisy ustawy Pzp nie regulują wprost kwestii załączników do umowy o zamówienie publiczne.

Pytanie:

Czy istnieją przepisy (lub może jakieś wyroki w tym temacie), które regulują sprawę załączników do umowy w sprawie zamówienia publicznego? Czy obowiązują względem nich regulacje dotyczące ich formy? Czy tego rodzaju dokumenty jak siwz, harmonogram itp. wiążą na równi z umową?

Odpowiedź:

Przepisy ustawy Pzp nie regulują  wprost kwestii załączników do umowy o zamówienie publiczne.

Na mocy art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzpsiwz zawiera m.in. wzór umowy, a zatem umowa jest integralną częścią siwz, choć w praktyce ze względów objętościowych stanowi zazwyczaj załącznik do specyfikacji.