Partnerzy serwisu:
Jeżeli zamawiający nie przewidywał udzielenia zamówienia (otrzymania dodatkowych środków z projektu UE) w chwili zlecania pierwszych zamówień w tym samym przedmiocie i o tej samej tożsamości podmiotowej, to można potraktować aktualne zamówienie osobno i nie sumować go z pozostałymi zakupami o tej samej tożsamości podmiotowej i przedmiotowej.

Pytanie:

Jako jednostka publiczna otrzymaliśmy nowe, nieplanowane na rok 2020 środki finansowe na realizację zadań w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. Czy zamawiający powinien nieplanowane zadania projektu EU zsumować z zadaniami udzielonymi już w 2020 roku, czy traktować jako nowe pieniądze/niezaplanowane i szacować wartość zamówień od nowa?

Odpowiedź:

Jeżeli zamawiający nie przewidywał udzielenia zamówienia (otrzymania dodatkowych środków z projektu UE) w chwili zlecania pierwszych zamówień w tym samym przedmiocie i o tej samej tożsamości podmiotowej, to można potraktować aktualne zamówienie osobno i nie sumować go z pozostałymi zakupami o tej samej tożsamości podmiotowej i przedmiotowej.

Określone zamówienia podlegają sumowaniu z uwagi na trzy kryteria (tożsamości):

czasowe – czyli okoliczność, że zamawiający jest w stanie zaplanować w określonej perspektywie czasowej konkretne zamówienia i zna zapotrzebowanie swojej jednostki w tym zakresie,

podmiotowe – gdy zamówienia może wykonać jeden podmiot,

przedmiotowe – gdy zamówienia są tego samego charakteru i o tym samym przeznaczeniu.

Skutek sytuacji epidemicznej

W omawianym przypadku występuje tożsamość podmiotowa i przedmiotowa zamówień. Natomiast nie można raczej stwierdzić, aby miała tu miejsce tożsamość czasowa. Sam projekt grantowy wynikł z aktualnej sytuacji epidemicznej, której nikt nie mógł przewidzieć i gdyby nie pandemia COVID-19, nie zostałby uruchomiony, a zamawiający nie otrzymałby – jak rozumiem – dodatkowych środków na zadania (np. z innego źródła). Same zamówienia prawdopodobnie są także związane z wystąpieniem epidemii.

Wobec tego, że poprzednie zamówienia w tym samym przedmiocie zostały już zlecone, a zamówienia aktualne są zakupami, których zamawiający nie mógł przewidzieć, wolno je w mojej ocenie zlecić osobno od pozostałych.

Justyna Rek-Pawłowska

Więcej na www.portalzp.pl