Partnerzy serwisu:
Artykuł 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp wskazuje na obowiązek określenia zasad zmiany wynagrodzenia i nie odnosi się do jego wysokości.

Pytanie:

Czy maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, obejmuje zmiany wynagrodzenia, określone w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Tak, maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, obejmuje również zmiany określone w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp.

Artykuł 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp wskazuje na obowiązek określenia zasad zmiany wynagrodzenia i nie odnosi się do jego wysokości. Ponadto, oprócz obligatoryjnych zmian wynagrodzenia, zamawiający może stosować również własne klauzule waloryzacyjne.

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na www.portalzp.pl