Partnerzy serwisu:
W art. 68a ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) w ust. 1 wskazano, jaki ma być udział pojazdów określonej kategorii w całkowitej liczbie pojazdów tych kategorii objętych zamówieniami, o których mowa w art. 68b, do 31 grudnia 2030 r.

Pytanie:

Jesteśmy zamawiającym określonym w art. 4 pkt 3 28592531 (ogród zoologiczny sp. z o.o.) i przygotowujemy postępowanie krajowe na wywóz odpadów komunalnych. Ogłosimy je w III kwartale tego roku. Czy ustawa o elektromobilności nakłada na nas jakieś obowiązki, które musimy uwzględnić, przygotowując SWZ?

Odpowiedź:

W odniesieniu do zamawiającego z art. 4 pkt 3 ustawy Pzp (ogród zoologiczny sp. z o.o.), który przygotowuje postępowanie krajowe (tj. o wartości mniejszej niż progi unijne) na wywóz odpadów komunalnych, nie mają zastosowania art. 68a i art. 69b ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

W art. 68a ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) w ust. 1 wskazano, jaki ma być udział pojazdów określonej kategorii w całkowitej liczbie pojazdów tych kategorii objętych zamówieniami, o których mowa w art. 68b, do 31 grudnia 2030 r.

Dalej z ust. 2 wynika, że udziały pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami, o których mowa w ust. 1, dotyczą łącznie wszystkich zamówień wymienionych w ust. 1, których udzielają zamawiający w okresach do 31 grudnia 2025 r. oraz od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2030 r.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl