Partnerzy serwisu:
Punktem wyjścia do ustalenia, czy w tym wypadku występuje obowiązek stosowania ustawy Pzp czy procedury z Wytycznych, jest wartość szacunkowa zamówienia oraz treść zobowiązania wynikającego z umowy grantowej, o której wspomniano w treści pytania.

Pytanie:

Planujemy zakup serwerów. Wymóg grantodawcy jest taki, by przetarg ogłosić w bazie konkurencyjności. Czy muszę ogłaszać w bazie przetarg na zakup serwerów, jeśli będę go prowadzić w trybie przetargu ograniczonego?

Odpowiedź:

Wybór procedury, w wyniku której zostanie udzielone zamówienie, zależy przede wszystkim od wartości szacunkowej zamówienia. Dopiero po ustaleniu powyższego można określić, czy beneficjent jest związany wytycznymi czy też zobligowany do stosować ustawę Pzp przy udzielaniu tego zamówienia.

Punktem wyjścia do ustalenia, czy w tym wypadku występuje obowiązek stosowania ustawy Pzp czy procedury z Wytycznych, jest wartość szacunkowa zamówienia oraz treść zobowiązania wynikającego z umowy grantowej, o której wspomniano w treści pytania.

Zamówienie powyżej 130.000 zł

Zadający pytanie jest podmiotem publicznym, w związku z czym wnioskuję, że jest zobowiązany stosować ustawę Pzp. W konsekwencji, jeśli wartość szacunkowa zamówienia na serwery przekracza 130.000 zł netto, zamawiający jest bezwzględnie zobowiązany stosować procedury ustawy Pzp, by udzielić tego zamówienia. Umowa grantowa nie może w tym zakresie wyłączyć obowiązku ustawowego. Wybór trybu udzielenia takiego zamówienia będzie leżał po stronie zamawiającego.

W takim przypadku dokumentacja nie powinna być zamieszczana równocześnie w bazie konkurencyjności z uwagi na to, że zamawiający nie będzie stosować zasady konkurencyjności.

Agnieszka Wiśniewska-Celmer

Więcej na www.portalzp.pl