Partnerzy serwisu:
Zamawiający, dopuszczając inne parametry przedmiotu zamówienia wskazane w OPZ, powinien wydłużyć termin składania ofert.

Pytanie:

Czy dopuszczenie innych parametrów przedmiotu zamówienia wskazanych w OPZ należy traktować jako istotną modyfikację, która powoduje zmianę terminu składania ofert (dopuszczenie nie powoduje zmiany ogłoszenia)? Czym zamawiający powinien się kierować w aspekcie istotności dla sporządzenia oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający, dopuszczając inne parametry przedmiotu zamówienia wskazane w OPZ, powinien wydłużyć termin składania ofert.

Zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy Pzp „W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się".

Dopuszczenie innych parametrów przedmiotu zamówienia oznacza, że wykonawcy mogą chcieć zaoferować inny niż pierwotnie asortyment. Co za tym idzie, mogą oni potrzebować dodatkowego czasu, aby opracować oferty. Zamówieniem mogą zainteresować się również wykonawcy, którzy przy pierwotnych parametrach przedmiotu zamówienia nie byli w stanie zrealizować zamówienia.

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Więcej na www.portalzp.pl