Partnerzy serwisu:
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Pytanie:

Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na dostawę paliw płynnych (ON, PB95). Ustalił następujące kryteria oceny ofert:

cena – 60%,
rabat – 40%.

Punktacja przedstawia się następująco:

  1. oferta 1: cena – 60 pkt, rabat – 36,92 pkt, suma – 96,92 pkt,
  2. oferta 2: cena – 56,92 pkt, rabat – 40 pkt, suma – 96,92 pkt.

Zatem trzeba będzie zastosować art. 248 ust. 1 ustawy Pzp. Czy w związku z tą regulacją zamawiający wybiera ofertę nr 2, gdyż uzyskała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze (pozacenowym), czy jednak  ofertę nr 1, bo jest to oferta z najniższą ceną? Czy kryteriami o najwyższej wadze, o których mowa w art. 248 ust. 1 ustawy Pzp, są kryteria pozacenowe, czy jednak kryterium ceny także się tu zawiera?

Odpowiedź:

Ustalając kryteria o najwyższej wadze, należy wziąć pod uwagę kryterium ceny lub kosztu. Tym samym reguła z art. 248 ust. 1 ustawy Pzp przesądza o tym, że jako najkorzystniejsza powinna zostać wybrana oferta z najniższą ceną, tj. oferta nr 1.

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Przykładowy katalog kryteriów wskazano w art. 242 ustawy Pzp. Nie ma wątpliwości, że kryteria oceny ofert stanowią cena, koszt oraz tzw. kryteria jakościowe.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl