Partnerzy serwisu:
Co zamawiający powinien zrobić jeżeli nie ma zapisy w SWZ o wykluczeniu wykonawcy na podstawie przesłanek wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu agresji rosyjskiej?

Pytanie:

Do SWZ nie wprowadzono zapisu o wykluczeniu wykonawcy na podstawie przesłanek wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu agresji rosyjskiej. Termin otwarcia miał miejsce 28 kwietnia 2022 r. Co zamawiający powinien zrobić w takiej sytuacji? Postępowanie wszczęto  przed 16 kwietnia 2022 r.

Odpowiedź:

Właściwy sposób postępowania nie został w sposób klarowny opisany w specustawie. Brak jest również wytycznych UZP w tym zakresie. W treści wyjaśnień przedstawiam moje stanowisko w sprawie, zaznaczając przy tym, że nie znajduje ono potwierdzenia w żadnych oficjalnych wytycznych. W opisanym przypadku, w mojej ocenie, należy rozważyć unieważnienie postępowania.

Ustawa z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej specustawą, została 15 kwietnia 2022 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 835 i zgodnie z regulacją zawartą w art. 25, weszła w życie 16 kwietnia 2022 r.

Tym samym, począwszy od tej daty, znajdą zastosowanie przesłanki wykluczenia zawarte w art. 7 ust. 1 specustawy i nie ma wątpliwości odnośnie do tego, że we wszystkich postępowaniach wszczynanych od 16 kwietnia br. należy uregulować kwestię nowych przesłanek wykluczenia.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl