Partnerzy serwisu:

Pytanie

Zamawiający wszczął postępowanie na organizację konferencji. W OPZ dokładnie został opisany przedmiot zamówienia, w tym również warunki dla miejsca organizacji konferencji. Zabrakło jednak w dokumentach miejsca, gdzie wykonawcy mogą wpisać/zaproponować miejsce konferencji. Miejsce konferencji nie jest w żaden sposób punktowane w ramach kryteriów oceny ofert. Do miejsca konferencji zamawiający nie żąda też żadnych dodatkowych dokumentów przedmiotowych. Zamawiający nie przewidział weryfikacji zaproponowanego miejsca konferencji, tj. wizyty we wskazanym miejscu. Czy po otwarciu ofert zamawiający może poprosić wykonawców o podanie informacji, gdzie wg danego wykonawcy ma odbyć się konferencja? Czy jeśli okaże się, że miejsce wskazane przez wykonawcę (poza ofertą) nie spełnia wymagań określonych w SWZ/OPZ, zamawiający może taką ofertę odrzucić?

Odpowiedź

Rekomenduję wezwanie wykonawców do wyjaśnienia treści oferty na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp.

Skoro organizacja konferencji stanowi przedmiot zamówienia, to wykonawcy powinni uwzględnić wszelkie uwarunkowania z tym związane w ofertach. Zasady organizacji przez wykonawcę konferencji stanowią więc treść oferty. Stąd, w mojej ocenie, zamawiający jest uprawniony do wezwania wykonawców w trybie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień w zakresie założeń związanych z organizacją konferencji, jakie wykonawca przyjął do skonstruowania oferty. Zamawiający może zapytać o planowane miejsce organizacji konferencji, a następnie ocenić je przez pryzmat "warunków dla miejsca organizacji konferencji" określonych w OPZ. Jeśli wskazane miejsce będzie niezgodne z tymi warunkami, zamawiający może rozważyć odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Należy wówczas wykazać, że założenia przyjęte w ofercie wskazują, że wykonawca nie uwzględnił w niej wymagań SWZ.

Zamawiający powinien ocenić wyjaśnienia przez pryzmat warunków dotyczących organizacji konferencji wynikających z SWZ, które jednoznacznie określił i do których zobowiązał wykonawców.

Podstawa prawna

art. 223 ust. 1, art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Anna Kaźmierczak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce 

Więcej artykułów istotnych dla zamawiających i wykonawców znajdziesz na www.portalzp.pl