Partnerzy serwisu:

Pytanie

Gmina realizuje zadanie dofinansowane z PROW na remont stadionu poprzez likwidację starych trybun, wykonanie kostki i montaż trybun. Przewidzieliśmy ok. 60 miejsc. Jesteśmy już po przetargu w trybie podstawowym, podpisaniu umowy i w trakcie realizacji robót. Pojawiły się jednak dodatkowe środki, z których moglibyśmy sfinansować kolejne moduły trybun. Na ten moment chcielibyśmy zlecić dotychczasowemu wykonawcy wykonanie kostki brukowej na kwotę ok. 80 tys. zł. Jeśli wygospodarujemy dodatkowe środki w tym roku, chcielibyśmy dostawić moduły trybun. W jakim trybie zlecić wykonawcy wykonanie kostki brukowej oraz w jakim trybie zlecić dostawę i montaż trybun? Czy jeśli rozdzielimy te dwa zadania (osobno dodatkowa kostka, osobno dodatkowe moduły), to czy nie będzie to dzielenie zamówienia w celu uniknięcia ustawy Pzp?

Odpowiedź

Wartość zamówień, wobec których nie zachodzi "tożsamość czasu", nie podlega łącznemu szacowaniu. Tym samym, przyjmując, że w chwili wszczęcia pierwszego postępowania nie mieliście Państwo wiedzy o "dodatkowych środkach", a aktualnie nie jesteście pewni, że kolejne dodatkowe środki będą w Państwa dyspozycji, nie ma podstaw do łącznego szacowania wskazanych 3 zamówień. Dwa zamówienia nie podlegają zatem obowiązkowi stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, oczywiście przy założeniu, że wartość tego przyszłego zamówienia będzie mniejsza niż 130.000 zł.

Łącznie czy osobno

Doktryna i orzecznictwo wypracowały jednolite stanowisko co do tego, w jakim przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem na roboty budowlane. Nie ma wątpliwości, że o tym, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem, decyduje weryfikacja pod kątem istnienia trzech tożsamości: tożsamości przedmiotu (jeden obiekt budowlany), czasu i wykonawcy oraz przewidywalność udzielenia zamówień w określonej perspektywie czasowej. 

Tożsamość czasu

W opisanej sytuacji kluczowa jest ocena tożsamości czasu. Zachodzi ona wówczas, gdy postępowania o udzielenie zamówienia są zaplanowane do wszczęcia w określonej perspektywie czasowej, np. rok budżetowy. Dla istnienia tożsamości czasowej nie ma zatem znaczenia to, że zamawiający podzielił zamówienia w taki sposób, że jedno będzie udzielane w styczniu, a kolejne w grudniu. Istotne znaczenie ma natomiast to, czy w momencie wszczęcia pierwszego postępowania obiektywnie możliwe jest wszczęcie kolejnego. Brak zabezpieczenia środków na realizację wyklucza taką możliwość. Dla powyższego bez znaczenia pozostaje istnienie hipotetycznej możliwości pozyskania przez zamawiającego dodatkowych środków na realizację w przyszłości.

Zaznaczam jednak, że powyższa opinia jest aktualna w sytuacji, gdy pojawienie się dodatkowych środków nie jest zależne od zamawiającego – środki pochodzą "z zewnątrz" lub zostały wygospodarowane z oszczędności pozyskanych po realizacji innych zaplanowanych zadań. Opinia nie będzie jednak aktualna w sytuacji, gdy zamawiający, obiektywnie do rzeczy podchodząc, mógł dodatkowymi środkami dysponować w chwili udzielenia poprzedniego, tożsamego.

Podstawa prawna

art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Katarzyna Bełdowska – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji  z zakresu zamówień publicznych, autor bloga www.pzpzamowieniapubliczne.blogspot.pl, współpracownik kancelarii prawnej, obecnie pracownik kadry kierowniczej administracji samorządowej

Więcej artykułów istotnych dla zamawiających i wykonawców znajdziesz na www.portalzp.pl