Partnerzy serwisu:
Dokonując zamówień publicznych w danym okresie, należy sumować wartość zamówień tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu. Jeśli pojawi się jednak analogiczne zamówienie, którego zamawiający nie przewidział w momencie wszczęcia procedury, należy je traktować jako zamówienie odrębne.

Pytanie

W naszej jednostce na 2010 r. planujemy przeznaczyć 70.000,00 zł (18.234 euro) netto na zakup części samochodowych i innych akcesoriów. Kwota ta w planie zakupów dzieli się na: części samochodowe zamienne - 10.000 euro, opony - 3.000 euro. Kwota na naprawy awarii została zabezpieczona we wskazanej powyżej wysokości, ale nie potrafimy ocenić liczby ewentualnych awarii i faktycznej konieczności napraw. Czy mamy obowiązek połączyć cały asortyment do obliczenia jednej wartości szacunkowej i przeprowadzić procedurę zgodnie z ustawą Pzp? Czy jednak możemy potraktować je jako trzy odrębne zamówienia (każde poniżej wartości 14.000 euro), nie narażając się przy tym na zarzut dzielenia zamówienia w celu ominięcia przepisów ustawy Pzp?

Odpowiedź

Nie musisz łączyć wszystkich elementów zamówienia i dokonać zakupu z wykorzystaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyjaśnienie

Na wstępie należy zaznaczyć, że sporządzenie planu rzeczowo-finansowego nie jest tożsame z określeniem szacunkowej wartości zamówienia. Jej ustalenie dokonywane jest w momencie, gdy zamawiający jest w stanie oszacować wartość przedmiotu zamówienia z należytą starannością na podstawie opisu danego przedmiotu zamówienia. Uwzględnienie w planowanym zakupie części, które zamawiający chce nabyć na przyszłą naprawę samochodów, nie jest możliwe, ponieważ zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, czy w ogóle w przyszłości wystąpi awaria, a jeśli tak, to czego będzie ona dotyczyć. Mówiąc w skrócie - choć zamawiający zabezpieczył się finansowo na wypadek ewentualnych napraw, to nie zna obecnie ani przedmiotu, ani zakresu ewentualnego zamówienia.

Dokonując zamówień publicznych w danym okresie, należy sumować wartość zamówień tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu. Jeśli pojawi się jednak analogiczne zamówienie, którego zamawiający nie przewidział w momencie wszczęcia procedury, należy je traktować jako zamówienie odrębne. Zwróć uwagę, że miarodajną chwilą jest moment wszczęcia procedury, a nie sporządzenia planu finansowego.

Dzielenie zamówień publicznych i szacowanie ich wartości to tematy wielokrotnie kwestionowane przez kontrole z UZP. Musisz być zatem bardzo ostrożny. Biorąc pod uwagę Twoje zamierzenia, nie wydaje się z punktu widzenia ustawy Pzp zasadne odróżnianie samochodowych części zamiennych od opon - obie kategorie produktów można bowiem uznać za części zamienne samochodów. Dodatkowo, możliwe jest nabycie tych przedmiotów w jednym czasie u jednego wykonawcy (tożsamość przedmiotowa, podmiotowa i czasowa). Może się więc zdarzyć hipotetyczna sytuacja, gdy w chwili nabywania części zamiennych i opon będziesz już wiedział, że kilka samochodów uległo awarii, a naprawy będą kosztowne. Jeśli ich koszt zsumowany z należnościami za opony i części zamienne przekroczy 14.000 euro, będziesz musiał zastosować ustawę Pzp.

Podstawa prawna: art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

www.portalzp.pl

 • Kiedy należy szacować podobne zamówienia razem, a kiedy nie?

  Przetargi krok po kroku
  Karol Jaworski *
  W przypadku, gdy zamawiane materiały mają podobne przeznaczenie oraz można je uzyskać od tego samego wykonawcy i w tym samym czasie, to przy szacowaniu wartości zamówienia należy je wszystkie zsumować.
 • Warunki dotyczące doświadczenia wykonawcy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający nie może wymagać aby wykonawca startujący w przetargu wykazał się doświadczeniem w wykonywaniu zamówień dla danego rodzaju zamawiających.
 • Czy oferta złożona przez wykonawcę, który otrzymuje dofinansowanie z PFRON, może zostać odrzucona?

  Przetargi krok po kroku
  Kamil Adamiec, pracownik Biura Zamówień Publicznych instytucji zamawiającej
  Jeśli wykonawca wykorzystuje pomoc publiczną zgodnie z przepisami prawa oraz jej przeznaczeniem, wówczas nie masz podstaw do odrzucenia jego oferty.
 • W jaki sposób oszacować wartość zamówienia wykonywanego w różnych latach?

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie zajmujący się audytem wewnętrznym i kontrolą
  Pytanie: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia. Niestety nie otrzymaliśmy dotacji na całość tegoż przetargu. W zeszłym roku dostaliśmy pieniądze jedynie na część. W tym roku na część kolejną (etapy musieliśmy dostosować do wielkości dotacji). Co jest zatem wartością zamówienia w takim przypadku - całe ogrodzenie czy wielkość przyznanej dotacji? Za każdym razem "z konieczności" jest nowe postępowanie i też inny wykonawca. Ogrodzenie jest jeszcze niedokończone i nie ma pewności kiedy i czy w ogóle będzie kolejna dotacja. Całość nie przekracza progów unijnych.