Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości, a ponadto ma obowiązek oszacowania zamówienia z należytą starannością.

Pytanie

Czy tonery do drukarek laserowych to ten sam przedmiot zamówienia co nośniki danych? Czy należałoby to wykazać w jednej siwz lub potraktować jako odrębny przedmiot zamówienia?

Odpowiedź

Materiały eksploatacyjne takie jak tonery do drukarek i nośniki danych (m.in. kasety magnetofonowe, płyty CD, dyskietki) należy zamówić w jednym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Wyjaśnienie

Z jednym zamówieniem masz do czynienia, jeżeli występuje:

- tożsamość przedmiotowa zamówienia,

- tożsamość czasowa zamówienia (a więc czy przewidziałeś na dany rok, albo w ramach jednego projektu, całość zamówienia, które masz do zrealizowania w danym czasie, tj. tonery do drukarek i nośniki danych),

- możliwość zrealizowania całego zamówienia przez jednego wykonawcę (czy u jednego wykonawcy dostępne są standardowo tonery i nośniki danych).

Jeśli wszystkie powyższe przesłanki zostaną spełnione, to masz do czynienia z jednym zamówieniem.

Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości, a ponadto ma obowiązek oszacowania zamówienia z należytą starannością. A zatem analizując powyższe punkty można stwierdzić, że zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak tonery do drukarek i nośniki danych (m.in. kasety magnetofonowe, płyty CD, dyskietki) jest jednym zamówieniem. Tego rodzaju zamówienia publiczne powinieneś oszacować łącznie i uwzględnić w jednej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm).

* Autorka jest prawnikiem, redaktorem publikacji o tematyce związanej z zamówieniami publicznymi.

www.portalzp.pl

 • Jakim podmiotom należy przekazać wyjaśnienia treści siwz?

  Przetargi krok po kroku
  Kamil Adamiec *
  Zamawiający zobligowany jest do udostępniania treści zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał siwz, lub którzy pobrali siwz ze strony internetowej, jeżeli była tam zamieszczona.
 • Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska *
  W ramach zamówienia uzupełniającego mogą być wykonane tylko takie same roboty budowlane, jakie zostały objęte zamówieniem podstawowym. Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na roboty budowlane obwarowana jest koniecznością spełnienia kilku przesłanek.
 • Praktyczne rady, jak udzielić zamówienia podzielonego na etapy

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd *
  Powinieneś podać maksymalny termin realizacji zamówienia obejmujący wykonanie całości robót objętych zamówieniem, ewentualnie ograniczyć się do podania tylko daty rozpoczęcia robót (początkowej dla 1 etapu) i/lub daty zakończenia robót (maksymalnej dla 2 etapu).
 • Kiedy należy szacować podobne zamówienia razem, a kiedy nie?

  Przetargi krok po kroku
  Karol Jaworski *
  W przypadku, gdy zamawiane materiały mają podobne przeznaczenie oraz można je uzyskać od tego samego wykonawcy i w tym samym czasie, to przy szacowaniu wartości zamówienia należy je wszystkie zsumować.